Zaangażowanie konsumenta w usługach w ujęciu logiki dominacji usługowej - Publication - MOST Wiedzy

Search

Zaangażowanie konsumenta w usługach w ujęciu logiki dominacji usługowej

Abstract

W odniesieniu do opracowanego modelu koncepcyjnego integrującego teorie zaangażowania klienta (ang. CE) i logiki dominacji usług (ang. S-D logic) zrealizowano badanie ilościowe wśród konsumentów usług. Wyniki badania pozwoliły na weryfikację założeń teoretycznych i potwierdzenie słuszności zakładanych powiązań między zmiennymi modelu. Wykorzystując konfirmacyjną analizę czynnikową (ang. CFA), potwierdzono strukturę czynnikową badanej koncepcji teoretycznej. Natomiast przeprowadzona analiza modelowania równań strukturalnych (ang. SEM) potwierdziła bezpośredni pozytywny wpływ przyczyn związanych z logiką dominacji usługowej na zaangażowanie konsumenta oraz bezpośredni pozytywny związek między CE a konsekwencjami wynikającymi z S-D logic. Ponadto w przypadku hipotez złożonych potwierdzono mediacyjny efekt zaangażowania konsumenta w zależnościach występujących pomiędzy integracją zasobów i uczeniem się konsumenta a wszystkimi trzema konsekwencjami związanymi z logiką dominacji usługowej uwzględnionymi w modelu strukturalnym (rozwojem zasobów niematerialnych konsumenta – indywidualnych i interpersonalnych oraz współtworzeniem wartości), wykazując w ten sposób pozytywny pośredni związek pomiędzy analizowanymi konstruktami.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2021
Bibliographic description:
Gołąb-Andrzejak E.: Zaangażowanie konsumenta w usługach w ujęciu logiki dominacji usługowej. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2021.242 s. ISBN ISBN 978-83-7348-853-3
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 42 times

Recommended for you

Meta Tags