Zachłanne algorytmy kolorowania grafów w modelu rozproszonym - Publication - MOST Wiedzy

Search

Zachłanne algorytmy kolorowania grafów w modelu rozproszonym

Abstract

W artykule porównano cztery rozproszone algorytmy kolorowania grafów. Zaprezentowano wyniki eksperymentów komputerowych, w których badano liczbę rund i kolorów uzyskanych dla grafów losowych.

Full text

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne no. 10, pages 491 - 498,
ISSN: 1732-1166
Language:
Polish
Publication year:
2006
Bibliographic description:
Kosowski A., Kuszner Ł.: Zachłanne algorytmy kolorowania grafów w modelu rozproszonym// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 10., (2006), s.491-498
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 8 times

Recommended for you

Meta Tags