Zachowania starszych klientów na rynku usług on-line - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Zachowania starszych klientów na rynku usług on-line

Abstract

Osoby starsze stanowić będą w przyszłości stale zwiększający się rynek konsumencki. Jednocześnie stale rośnie rynek usług online. Dlatego problem korzystania osób starszych z usług on-line nabiera szczególnego znaczenia. W artykule przedstawione zostały wyniki badania sposobu korzystania z usługi pośrednictwa pracy w serwisach internetowych, uzyskane z wykorzystaniem badań okulograficznych - nagrań Gaze Plot oraz wywiadów ThinkAloud. Pomocniczo wykorzystane zostały również wyniki badania metodą Heatmaps oraz wyniki badań ankietowych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Handel Wewnętrzny no. tom II, pages 298 - 306,
ISSN: 0438-5403
Language:
Polish
Publication year:
2012
Bibliographic description:
Wachowicz J., Świerczyńska-Kaczor U.: Zachowania starszych klientów na rynku usług on-line// HANDEL WEWNĘTRZNY. -Vol. tom II., nr. maj-czerwiec 2012 (2012), s.298-306
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 96 times

Recommended for you

Meta Tags