Zagrożenie środowiska ze strony człowieka - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Zagrożenie środowiska ze strony człowieka

Abstract

Opisano główne zagrożenia ze strony człowieka dla środowiska naturalnego. Podkreslono znaczenie czystego powietrza i czystej wody dla pawidłowego funkcjonowania ekosystemów, w tym człowieka. Omówiono zanieczyszczenie powietrza ''kwaśnymi gazami'' oraz pyłami, emisję do środowiska metali ciężkich, freonów, i związane z tym problemy powstawania dziury ozonowej oraz efektu cieplarnianego. Omówiono również zanieczyszczenie wód lotnymi związkami fluorowcoorganicznymi (THM-y), lotnymi weglowodorami, WWA, pestycydami, PCB, dioksynami oraz farmaceutykami. Omówiono równiez wpływ, jakie te związki wywierają na środowisku

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
IX Seminarium Ochrona Środowiska: Rozwój cywilizacyjny a zagrożenie dla środowiska: Wynalazki polskich naukowców dla planety Ziemia. Fundacja Swingtherm, Kraków, 21.11.2011 strony 1 - 0
Language:
Polish
Publication year:
2011
Bibliographic description:
Biziuk M.: Zagrożenie środowiska ze strony człowieka// IX Seminarium Ochrona Środowiska: Rozwój cywilizacyjny a zagrożenie dla środowiska: Wynalazki polskich naukowców dla planety Ziemia. Fundacja Swingtherm, Kraków, 21.11.2011/ ed. U. Sobkowicz-Wojciechowska. - Fundacja Swingtherm. Kraków: , 2011, s.1-0
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 73 times

Recommended for you

Meta Tags