Zależności między celem nadrzędnym przedsiębiorstwa i wartościami wskaźników finansowych w przekroju sektorowym - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Zależności między celem nadrzędnym przedsiębiorstwa i wartościami wskaźników finansowych w przekroju sektorowym

Abstract

Głównym celem przeprowadzonych badań było oszacowanie autorskich propozycji sektorowych przedziałów wartości rekomendowanych, dostosowanych do realizacji trzech odmiennych celów funkcjonowania podmiotów gospodarczych dla 18-tu wskaźników finansowych. Uzyskane w trakcie badań wyniki zostały poddane porównaniu z literaturowymi wartościami wzorcowymi oraz z sektorowymi wartościami przeciętnymi. Ponadto dokonano porównania ze sobą wyników, uzyskanych przy wykorzystaniu różnych prób badawczych. W części teoretycznej pracy zostały zawarte rozważania nad celem funkcjonowania jednostek gospodarczych rozpoczynając od koncepcji neoklasycznej, poprzez koncepcje alternatywne, a skończywszy na koncepcjach współczesnych oraz przybliżony został sposób obliczania i interpretowania wykorzystanych w badaniach wskaźników finansowych, jak również przedstawione zostały przeciętne wartości wybranych wskaźników finansowych w poszczególnych sektorach gospodarki polskiej w latach 2002 - 2006.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Thesis, nostrification
Type:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Language:
Polish
Publication year:
2011
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 79 times

Recommended for you

Meta Tags