Założenia i cele projektu ZEUS - Publication - MOST Wiedzy

Search

Założenia i cele projektu ZEUS

Abstract

Wstępnym celem projektu jest integracja działań na rzecz budowy systemu bezpieczeństwa w transporcie tak, aby jego funkcjonowanie nie było efektem doraźnych realcji społeczeństwa na pojedyncze katastrofy, lecz metodycznym działaniem, zapewnionym prawem ustanowionym na baziw solidnych i dobrze udokumentowanych działań naukowych. Głownym celem projektu jest opracowanie modelu zintegrowanego systemu bezpieczeństwa transportu, tak by służył decydentom jako narzędzie do podejmowania właściwych decyzji dotyczacych budowy i rozwoju infrastruktury oraz środków transportu, atakże specjalisom realizującym te decyzje.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
Gambit 2008 : VII Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: Badania bezpieczeństwa transportu- czas na integrację, Gdańsk, 23-25 kwietnia 2008 strony 67 - 71
Language:
Polish
Publication year:
2008
Bibliographic description:
Krystek R.: Założenia i cele projektu ZEUS// Gambit 2008 : VII Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: Badania bezpieczeństwa transportu- czas na integrację, Gdańsk, 23-25 kwietnia 2008/ ed. red. R. Krystek. - Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, 2008, s.67-71
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 45 times

Recommended for you

Meta Tags