Zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi

Abstract

Opracowanie „Zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi” jest obszarem wiedzy wkomponowanym w szerszy obszar jakim jest inżynieria produkcji. Takie umiejscowienie spowodowało, że w opracowaniu skupiono się na problematyce realizacji projektów inżynierskich, tj. na planowaniu i realizacji działań wymaganych do osiągnięcia celów takiego projektu Zmieniające się warunki produkcji, postęp technologiczny spowodowały dynamiczny rozwój zagadnień związanych z zarządzaniem projektami Stąd też wynika waga zagadnienia zarządzania projektem i jego miejsce w kompendium dotyczącym inżynierii produkcji. Kompendium jako skrótowy zasób wiedzy koncentruje się na wybranych zagadnieniach. Zamieszczono wybraną wiedzę dotyczącą zarządzania projektami w ujęciu klasycznym, uzupełnioną wiedzą praktyczną wynikającą z doświadczenia autorów W opracowaniu poruszono następujące zagadnienia: A) Podstawy wiedzy o projekcie tj. definicja i istota projektu; rodzaje i typy projektów produkcyjnych i usługowych; programy i portfel projektów; otoczenie i środowisko projektu, kryteria oceny projektów produkcyjnych i usługowych B) Zarządzanie projektem, tj.: obszary wiedzy i zagadnienia w zarządzaniu projektem; zarządzanie programem i portfelem projektów; metodyki i standardy zarządzania projektami; metody klasyczne; metody zwinne. C) Obszary wiedzy: Zarządzanie czasem. Zarządzanie czasem w oparciu o metody sieciowe i harmonogramy. Zarządzanie czasem w oparciu o metodę łańcucha krytycznego. Zarządzanie zasobami. Planowanie i optymalizacja zapotrzebowania na zasoby. Dostawcy i kontrahenci. Wykonanie własne lub outsourcing. Kryteria i formy doboru wykonawców. Zasady rozliczeń z wykonawcami. Koszty i finanse w projekcie. Szacowanie kosztów i budżetu. Ryzyko w procesie planowania projektu. Jakość projektu. D) Procesy zarządzania projektami. Cykl życia projektu produkcyjnego i usługowego, proces rozpoczęcia projektu, struktura projektu, analiza interesariuszy, realizacja projektu, kontrola i raporty, zakłócenia i zmiany w projekcie, zamknięcie projektu. E) Ludzie w projekcie. Organizacja projektu. Zespół projektowy. Macierz odpowiedzialności. Kompetencje realizatorów projektu. Zespół w strukturze organizacji. Organizacje zorientowane funkcjonalnie i projektowo. Komunikacja w projekcie. Kultura w realizacji projektu. F) Kierunki rozwoju w zarządzaniu projektami produkcyjnymi i usługowymi. Elastyczność w realizacji projektów produkcyjnych i usługowych. Lean Project Management.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
W : INŻYNIERIA PRODUKCJI:Kompendium wiedzy strony 379 - 472
Language:
Polish
Publication year:
2017
Bibliographic description:
Wirkus M., Wacław G.: Zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi// INŻYNIERIA PRODUKCJI. KOMPENDIUM WIEDZY/ ed. Ryszard Knosal Warszawa: Poskie wydawnicto ekonomiczne, 2017, s.379-472
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 502 times

Recommended for you

Meta Tags