Zastosowania ontologii: Tworzenie scenariuszy negocjacyjnych z wykorzystaniem języka WS-CDL - Publication - MOST Wiedzy

Search

Zastosowania ontologii: Tworzenie scenariuszy negocjacyjnych z wykorzystaniem języka WS-CDL

Abstract

Istnieje mozliwość formalnego zapisu przebiegu różnego rodzaju przedsięwzięć. Jedną z mozliwości zapisu scenariusza przedsięwzięcia jest wykorzystanie języka WS-CDL. Zaprezentowano metodę tworzenia konkretnej choreografii przedsięwzięcia w tym języku. Zwrócono uwagę na taniec negocjacyjny, w tym definicje ról, związków oraz typów kanałów komunikacyjnych. Dodatkowo zaproponoano środowisko wykonania scenariuszy zapisanych w tym języku.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Inżynieria ontologii i jej zatrosowania. Praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych KASKBOOK strony 191 - 203
Language:
Polish
Publication year:
2008
Bibliographic description:
Piotrowski M.: Zastosowania ontologii: Tworzenie scenariuszy negocjacyjnych z wykorzystaniem języka WS-CDL// Inżynieria ontologii i jej zatrosowania. Praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych KASKBOOK/ ed. red. H. Krawczyk. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2008, s.191-203
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 12 times

Recommended for you

Meta Tags