Zastosowania wybranych technik analizy termicznej w badaniu tworzyw sztucznych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Zastosowania wybranych technik analizy termicznej w badaniu tworzyw sztucznych

Abstract

Metody analityczne oparte na wykorzystaniu technik analizy termicznej były i nadal są bardzo popularne i często wykorzystywane w badaniu tworzyw sztucznych. Techniki te pozwalają na określenie właściwości termicznych materiałów polimerowych takich jak np. temperatura zeszklenia, temperatura i ciepło topnienia, temperatura i ciepło krystalizacji oraz ciepło właściwe. Oddziaływanie wysokiej temperatury na polimery może prowadzić do ich depolimeryzacji oraz degradacji związanej z wydzielaniem małocząsteczkowych produktów rozkładu. Pomiar zmiany masy materiału w funkcji temperatury pozwala na określenie stabilności termicznej tworzyw sztucznych. Do najpowszechniej stosowanych i omówionych w niniejszej pracy technik badawczych należą: różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC), analiza termograwimetryczna (TGA) oraz dynamiczno-mechaniczna analiza termiczna (DMTA). Opis omówionych metod badawczych został zobrazowany wybranymi wynikami badań własnych dotyczących wulkanizatów kauczuku naturalnego oraz elastomerów poliuretanowych.

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Analityka: Nauka i Praktyka pages 22 - 25,
ISSN: 1509-4650
Language:
Polish
Publication year:
2018
Bibliographic description:
Głowińska E., Włoch M., Datta J., Namieśnik J.: Zastosowania wybranych technik analizy termicznej w badaniu tworzyw sztucznych// Analityka: Nauka i Praktyka. -., nr. 1 (2018), s.22-25
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 182 times

Recommended for you

Meta Tags