Zastosowanie metody PEM do oceny osiadania warstwy gruntu obciążonej cyklicznie - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Zastosowanie metody PEM do oceny osiadania warstwy gruntu obciążonej cyklicznie

Abstract

Rozpatrzono warstwę niespoistego gruntu poddaną obciążeniu cyklicznemu. Osiadania warstwy wyznaczono modelem zagęszczania Sawickiego, który został uzupełniony opisem probabilistycznym uwzględniającym losowe parametry materiałowe oraz losowy charakter cyklicznego obciążenia. Efektywne rozwiązanie uzyskano wykorzystując metodę estymacji rozkładem dyskretnym (PEM). Rozpatrując różne kombinacje zmiennych losowych, w każdym z analizowanych przypadków wyznaczono wartość oczekiwaną oraz odchylenie standardowe osiadania gruntu. Zaproponowano uproszczoną analizę zagadnienia.

Cite as

Full text

download paper
downloaded 0 times
Publication version
Accepted or Published Version
License
Copyright (2015 Inżynieria Morska i Geotechnika [Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska])

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Inżynieria Morska i Geotechnika pages 677 - 682,
ISSN: 0867-4299
Language:
Polish
Publication year:
2015
Bibliographic description:
Przewłócki J., Świdziński W., Górski J.: Zastosowanie metody PEM do oceny osiadania warstwy gruntu obciążonej cyklicznie// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. 5 (2015), s.677-682
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 79 times

Recommended for you

Meta Tags