Zastosowanie odcinków nieliniowej krzywizny w torze zwrotnym rozjazdu kolejowego - Publication - MOST Wiedzy

Search

Zastosowanie odcinków nieliniowej krzywizny w torze zwrotnym rozjazdu kolejowego

Abstract

W pracy została przedstawiona analityczna metoda kształtowania toru zwrotnego rozjazdu kolejowego posiadającego na swojej długości odcinki nieliniowej krzywizny. Odcinki te służą łagodzeniu wykresu krzywizny w skrajnych strefach rozjazdu W omawianej metodzie dokonano identyfikacji problemu rozkładu krzywizny za pomocą równań różniczkowych. Uzyskane rozwiązania mają charakter uniwersalny; m. in. pozwalają na przyjmowanie dowolnych wartości krzywizny na początku i na końcu rozjazdu. Analizie porównawczej poddano dwa przypadki zastosowania krzywizny nieliniowej oraz odpowiadające przypadki z krzywizną liniową. Analiza wybranych wariantów wskazała na korzystny przebieg krzywizny w wariancie nieliniowym, który oprócz łagodnego przejścia w rejonach skrajnych łuku kołowego cechuje zerowa krzywizna na obydwu końcach układu geometrycznego.

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Przegląd Komunikacyjny pages 27 - 31,
ISSN: 0033-2232
Language:
Polish
Publication year:
2017
Bibliographic description:
Koc W.: Zastosowanie odcinków nieliniowej krzywizny w torze zwrotnym rozjazdu kolejowego// Przegląd Komunikacyjny. -., nr. 7 (2017), s.27-31
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 14 times

Recommended for you

Meta Tags