ZASTOSOWANIE STANDARDU IEC 61850 DO SZYBKIEJ REKONFIGURACJI SIECI SN Z WYKORZYSTANIEM ADAPTACYJNEJ ZMIANY BANKÓW NASTAW - Publication - MOST Wiedzy

Search

ZASTOSOWANIE STANDARDU IEC 61850 DO SZYBKIEJ REKONFIGURACJI SIECI SN Z WYKORZYSTANIEM ADAPTACYJNEJ ZMIANY BANKÓW NASTAW

Abstract

W Polsce, operatorzy systemów dystrybucyjnych są zobligowani do zapewnienia ciągłości zasilania u odbiorców końcowych oraz skracaniu przerw w dostawach energii. Obecnie w części sieci dystrybucyjnych polskiego systemu elektroenerge-tycznego komunikacja odbywa się z wykorzystaniem dyspozytor-skiej sieci radiowej TETRA. Porównując ten standard do standardu IEC 61850, zauważyć można, że charakteryzuje się on wolną transmisją danych oraz długim czasem zestawienia połączenia. W artykule przedstawiono wyniki badań otrzymane w procesie rekonfiguracji sieci SN, badania zostały przeprowadzone na stanowisku symulującym sieć SN.

Citations

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach
Published in:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej pages 49 - 52,
ISSN: 2353-1290
Language:
Polish
Publication year:
2019
Bibliographic description:
Włas M., Chyła K., Pankowiak F., Bednarczyk T.: ZASTOSOWANIE STANDARDU IEC 61850 DO SZYBKIEJ REKONFIGURACJI SIECI SN Z WYKORZYSTANIEM ADAPTACYJNEJ ZMIANY BANKÓW NASTAW// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej -,nr. 64 (2019), s.49-52
DOI:
Digital Object Identifier (open in new tab) 10.32016/1.64.09
Bibliography: test
 1. Calderón J.R.G., González E.L.B., Arreola E.S., Peña R., Carvalheira E., Coronel J., "Simulation-Based Test- ing of the IEC 61850 Protection Logics at CFE Veróni- ca Substation", Comisión Federal de Electricidad, Mexico; OMICRON, United States; OMICRON, Mex- ico;
 2. Mexico, 2014. open in new tab
 3. Vandiver, B., "Technology that is Shaping Smart Grid in Distribution Networks", OMICRON, USA, Interna- tional Protection Testing Symposium, Presentation 14.1, 2011.
 4. Chyła K., Pankowiak F., "Badania i testowanie zabez- pieczeń średniego napięcia z wykorzystaniem testera zabezpieczeń CMC 256-6 firmy OMICRON", Praca dy- plomowa, promotor dr inż. Mirosław Włas Politechnika Gdańska, 2018.
 5. Udren E. A., "Protection and Control Communications with IEC 61850 1 -Introduction", WSU Hands-On Realy School, Quanta Technology, Pittsburgh, 2013. open in new tab
 6. IEC 61850-7-4: Communication network and systems for power utility automation -Part 7-4. open in new tab
 7. Toruńczak D., Bartz J., "Wykorzystanie przekaźników serii Relion w sieciach średniego napięcia", Praca dy- plomowa, promotor dr inż. Mirosław Włas, Politechni- ka Gdańska, 2018.
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 12 times

Recommended for you

Meta Tags