Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu - Publication - MOST Wiedzy

Search

Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu

Abstract

W styczniu 2007 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie konkursu na projekt badawczy zamawiany PBZ 2/2006, podjął decyzję o przyznaniu prawa realizacji trzyletniego projektu pt. ''Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu'' konsorcjum naukowemu w składzie: Politechnika Gdańska, Politechnika Śląska, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie oraz Akademia Morska w Szczecinie. Przedmiotem niniejszego referatu jest opis problemu, założenia do projektu oraz jego cele.

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Journal of KONBiN no. 1, pages 429 - 436,
ISSN: 1895-8281
Language:
Polish
Publication year:
2008
Bibliographic description:
Krystek R., Sitarz M., Żurek J., Gucma S.: Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu// Journal of KONBiN. -Vol. 1., nr. nr 1=4 (2008), s.429-436
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 48 times

Recommended for you

Meta Tags