Zintegrowany System Informatyczny Klasy ERP - planowanie zasobów przedsiębiorstwa. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Zintegrowany System Informatyczny Klasy ERP - planowanie zasobów przedsiębiorstwa.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
Inżynieria systemów zarządzania. strony 107 - 114
Language:
Polish
Publication year:
2002
Bibliographic description:
Zieliński G.: Zintegrowany System Informatyczny Klasy ERP - planowanie zasobów przedsiębiorstwa.// Inżynieria systemów zarządzania. / ed. L. Zawadzka. Gdańsk: P.Gdań., 2002, s.107-114
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 30 times

Recommended for you

Meta Tags