Zmiennofazowy akumulator ciepła w dolnym źródle pompy ciepła – propozycja dla budynku jednorodzinnego - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Zmiennofazowy akumulator ciepła w dolnym źródle pompy ciepła – propozycja dla budynku jednorodzinnego

Abstract

W artykule przedstawiono autorskie rozwiązanie zmiennofazowego akumulatora ciepła, w którym jawne i utajone ciepło szarych ścieków jest odbierane za pomocą prototypowego wymiennika ciepła posadowionego w akumulatorze i sprzęgniętego z parownikiem pompy ciepła. Ścieki szare dopływają do akumulatora z budynku jednorodzinnego. Układ funkcjonuje w systemie grzewczym tego budynku. Omówiono doświadczenia z dotychczasowej eksploatacji akumulatora ciepła i zaproponowano dalsze kierunki prac badawczych. Dodatkowo, za pomocą analizy teoretycznej, zweryfikowano zasadność stosowania pompy ciepła z tak zorganizowanym dolnym źródłem ciepła, w porównaniu do pompy powietrznej.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2022
Bibliographic description:
Jasiukiewicz P., Mrózek M., Wajs J.: Zmiennofazowy akumulator ciepła w dolnym źródle pompy ciepła – propozycja dla budynku jednorodzinnego// Postępy w badaniach wymiany ciepła i masy/ : , 2022, s.189-198
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 69 times

Recommended for you

Meta Tags