Rafał Lech - Achievements - MOST Wiedzy

Search

Prizes and awards

 • Pierwsza Nagroda EuMA Young Scientist Prize - 4th Micowave and Radar Week MRW 2010

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Awarded by EuMA - 2010

 • Nagroda Rektora Politechniki zespołowa II stopnia za wyróżniającą działalność organizacyjną w 2009 roku

  Awarded by PG - 2010

 • Nagroda Rektora Politechniki zespołowa III stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe w 2008 roku

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by PG - 2009

 • Wyróżnienie w ogólnopolskim Konkursie o nagrodę Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych za najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych w roku 2008.

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych - 2008

 • Laureat konkursu "Stypendia dla młodych uczonych - przedłużenie"

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - 2008

 • Wyróżnienie "Young Scientist Contest on Presentation Concerning Advanced Simulation and Modelling" - MIKON2008

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by MIKON - 2008

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej dla "Młodych Pracowników Nauki" w 2007 roku

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by PG - 2008

 • Nagroda Rektora Politechniki zespołowa III stopnia za wyróżniającą działalność dydaktyczną w 2007 roku

  Awarded by PG - 2008

 • Laureat konkursu "Stypendia dla młodych uczonych"

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - 2007

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za wybitne osiągniecia naukowe w roku 2006

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by PG - 2007

 • Laureat konkursu "Stypendia konferencyjne - IV edycja, jesień 2005"

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - 2005

seen 656 times