Rafał Lubański - Science profile - Bridge of Knowledge

Search

Social media

Contact

Publication showcase

  • Sytuacja cudzoziemców na lokalnym rynku pracy

    - Year 2018

    Okres ostatnich lat na krajowym rynku pracy charakteryzuje się istotnym spadkiemwskaźników bezrobocia. W przypadku Tychów i powiatu bieruńsko-lędzińskiego oficjalnastopa rejestrowanego bezrobocia spadła poniżej 3%, co w sposób szczególnie dotkliwywpływa na zmniejszanie się podaży pracy na lokalnym rynku pracy. Pracodawcy borykającysię z problemem znalezienia pracowników na rynku krajowym coraz częściej...

    Full text available to download

Obtained scientific degrees/titles

seen 151 times