Laserowy wibrometr skanujący PSV-400-M4 - Research Equipment - Bridge of Knowledge

Search

Laserowy wibrometr skanujący PSV-400-M4

Description

Laserowy wibrometr skanujący PSV-400-M4

Details

Manufacturer:
Dostawca aparatury: EC Test Systems
Type:
Badawczy
Parameters:
Model: PSV-400-M4 1D, pomiar bezstykowy, realizowany z dużej odległości w zakresie od 0,5 m do około 50 m, możliwość rozbudowy do systemu skanującego 3D, możliwość jednoczesnego pomiaru w wielu punktach. Dodatkowo z wibrometrem współpracuje zespół komputerowy.
Purpose:
Realizacja prac naukowych, dotyczących diagnostyki wibracyjnej konstrukcji elektromechanicznych oraz pomiarów drgań silników elektrycznych.
Maintainer:
dr inż. Łukasz Doliński
Associated units:
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 1916 times