OmniLog - Research Equipment - Bridge of Knowledge

Search

OmniLog

Description

System GEN III OmniLog Combo Plus

System umożliwia identyfikację drobnoustroju na podstawie właściowości fenotypowych.  OmniLog wykorzystuje technologię Phenotype MicroArray™, która pozwala oceniać tysiące fenotypów komórkowych jednocześnie, zarówno w komórkach drobnoustrojów, jak i ssaków. Opracowane zestawy mikromacierzy fenotypowych pozwalają w trakcie jednego badania ocenić blisko 2000 fenotypów komórek drobnoustrojów i prawie 1500 fenotypów komórek ssaków. Dzięki temu OmniLog ma bardzo szerokie zastosowanie (https://www.biolog.com/) m.in. w  charakterystyce fenotypowej bakterii (mikromacierze fenotypowe), badaniach nad populacjami drobnoustrojów,  fenotypowaniu komórek ssaczych, badaniach funkcji mitochondriów oraz badaniach cytotoksyczności substancji.

 

Możliwości wykorzystania aparatury

Na zasadach współpracy naukowej:  
•     realizacja wspólnych projektów badawczych i rozwojowych, 
•     współautorstwo w publikacjach &  wynagrodzenie dla zaangażowanego specjalisty KPD, 
•     partycypacja w kosztach analiz / doświadczeń. 


Szczegółowe zasady korzystania z infrastruktury badawczej KPD są uzgadniane indywidualnie w zależności od zakresu badań, typu projektu etc.

 

Details

Manufacturer:
BIOLOG, USA
Type:
GEN III OmniLog Combo Plus
Purpose:
Identyfikacja oraz fenotypowanie drobnoustrojów |
Analiza profilu metabolicznego społeczności mikroorganizmów (CLPP – Community Level Physiological Profiles) |
Fenotypowanie komórek ssaczych | Badania funkcji mitochondriów
Laboratory:
KPD | Kolekcja Plazmidów i Drobnoustrojów
Maintainer:
Dr n med. Anna-Karina Kaczorowska
Associated units:
Verified by:
No verification

seen 128 times