Stanowisko badawcze "Jakość energii elektrycznej" - Research Equipment - MOST Wiedzy

Search

Stanowisko badawcze "Jakość energii elektrycznej"

Details

Manufacturer:
Stanowisko zbudowano w ramach projektu MOLANOTE
Type:
Parameters:
W skład stanowiska wchodzą m. in.:
1. Generator sygnałowy;
2. Oscyloskop cyfrowy wielokanałowy, z kompletem sond pomiarowych,
producent: Rodhe und Schwarz, model: RTO1024;
3. Analizator jakości energii, producent: HIOKI, model: PW3337.
Stanowisko wyposażono ponadto w zespoły komputerowe oraz notebooka.
Purpose:
Testowanie przekształtników energoelektronicznych przetwarzających energię z paneli fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych oraz innych generatorów.
Laboratory:
Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6
Maintainer:
dr inż. Mirosław Włas
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 61 times