Stanowisko laboratoryjne systemu ZI - Research Equipment - MOST Wiedzy

Search

Stanowisko laboratoryjne systemu ZI

Details

Manufacturer:
Stanowisko zbudowano w Katedrze Automatyki w ramach zadania inwestycyjnego
Type:
Parameters:
W skład stanowiska wchodzą m. in.: 1. Oprogramowanie C++ Builder’2010;
2. Oprogramowanie ITEM; 3. Oprogramowanie Control Maestro;
4. Interfejsy komunikacyjne IBOX; 5. Zestaw uruchomieniowy ETRX3DVKA357.
Stanowisko dodatkowo wyposażono w zespół komputerowy.
Laboratory:
Laboratorium Zarządzania i Integracji Systemów Automatyki Budynków
Maintainer:
dr inż. Michał Porzeziński
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 78 times