Stanowisko laboratoryjne z serwomechanizmami - Research Equipment - MOST Wiedzy

Search

Stanowisko laboratoryjne z serwomechanizmami

Details

Manufacturer:
Dostawca aparatury: FOSTER s.c.
Type:
Parameters:
W skład stanowiska wchodzą m. in.:
1. Serwonapęd SGMJV04; 2. Sterownik MP2300; 3. Karta LIO-06
Maintainer:
dr inż. Piotr Kołodziejek
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 44 times