Illume - Research Team - Bridge of Knowledge

Search

Team

Photo of dr inż. arch. Karolina Zielińska-Dąbkowska

Karolina Zielińska-Dąbkowska

dr inż. arch. Leader
Photo of dr inż. Jakub Szulwic

Jakub Szulwic

dr inż.
Photo of dr inż. Paweł Tysiąc

Paweł Tysiąc

dr inż.
Photo of dr inż. arch. Dominika Wróblewska

Dominika Wróblewska

dr inż. arch.
Photo of dr inż. arch. Izabela Burda

Izabela Burda

dr inż. arch.

Research topics

ILLUME [/ɪˈl(j)uːm/] to interdyscyplinarna grupa badawcza w ramach centrum badawczego EcoTech na Politechnice Gdańskiej, stworzona w celu minimalizacji wpływu zanieczyszczenia światłem sztucznym na ludzi, florę i faunę. Członkowie grupy posiadają wybitne umiejętności praktyczne i wiedzę badawczą w zakresie tych zagadnień. Nie tylko konsekwentnie identyfikując istotne problemy i tematy badawcze, ale także znajdując praktyczne rozwiązania pozwalające ograniczyć lub rozwiązać istniejące problemy. Grupa opracowuje również, metodologie pomiarów zanieczyszczenia światłem sztucznym przy pomocy nowoczesnych metod fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, opierających się m.in. o przetwarzanie i analizę danych pozyskanych przy pomocy drona wyposażonego w sensory światłoczułe.

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 448 times