Information Assurance Group (IAG) - Research Team - Bridge of Knowledge

Search

Research topics

Grupa koncentruje się na zarządzaniu ryzykiem i zaufaniem w odniesieniu do różnych cech oprogramowania i systemów informatycznych, np. Bezpieczeństwa, niezawodności i prywatności. Szczególnie interesujące jest pojęcie Trust Case i powiązanej metodologii Trust-it.

Oferta Badawcza

IAG opracowuje metody i narzędzia, których celem jest wzmocnienie gwarancji związanych z różnymi cechami oprogramowania i systemów informatycznych oraz kładzie nacisk na eksperymentalną walidację tych metod i narzędzi. from 01-10-2010 to 03-10-2025

Research methods

Rezultatem naszych badań jest Argevide NOR-STA - system opracowywania, zarządzania, oceniania i informowania o przypadkach ubezpieczenia.

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 3255 times