Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego - Research Team - MOST Wiedzy

Search

Research topics

 • zasobów, możliwości pozyskania, konwersji, magazynowania i transportu energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii słonecznej i biopaliw
 • możliwości odzyskiwania energii odpadowej w procesach przemysłowych i sposoby jej zagospodarowania
 • opracowanie procesów technologicznych recyklingu materiałowego zużytych modułów i ogniw fotowoltaicznych
 • opracowanie procesów technologicznych recyklingu materiałowego zużytych opon samochodowych
 • zastosowanie materiałów zmieniających fazę (PCM) jako akumulatorów energii
 • eksperymentalne, teoretyczne i numeryczne badanie badanie konwekcji swobodnej od obiektów o różnej geometrii

Oferta Usługowa:

 • eksperymentalne, teoretyczne i numeryczne badanie konwekcji swobodnej od obiektów o różnej geometrii
 • badanie przewodzenia ciepła w stanach ustalonych i nieustalonych pod kątem wyeliminowania oporu kontaktowego i opracowania metody pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła
 • badanie charakterystyk krzemowych ogniw fotowoltaicznych
 • synteza nanokompozytów na bazie nanorurek węglowych oraz na bazie polimerów przewodzących
 • badanie parametrów elektrycznych ogniw i modułów fotowoltaicznych w zmiennych warunkach klimatycznych, w tym wpływu zacienienia i osiadającego kurzu na sprawność fotoelektryczną
 • opracowanie technologii recyklingu czystego krzemu ze zużytych lub uszkodzonych ogniw/modułów PV
 • badanie różnych nośników odnawialnych źródeł energii: biogazu, wodoru, energii słonecznej oraz urządzeń do ich konwersji, magazynowania i wykorzystania (kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, ogniw paliwowych, generatorów wiatrowych, pomp ciepła)
 • badania numeryczne zjawisk konwekcji swobodnej i innych rodzajów wymiany ciepła oraz zagadnień przepływowych w aparatach i instalacjach przemysłowych, obiektach budowlanych i urządzeniach wykorzystujących odnawialne źródła energii
 • recykling materiałowy zużytych opon samochodowych
 • zastosowanie materiałów zmieniających fazę (PCM) jako akumulatorów energii
 • odzysk ciepła odpadowego w instalacjach przemysłowych

Oferta Badawcza:

 • wszechstronne badanie wymiany ciepła: zagadnienia konwekcji swobodnej, przewodnictwa cieplnego, strat ciepła, intensyfikacji i hamowania wymiany ciepła
 • badanie konwersji, magazynowania, transportu i wykorzystania odnawialnych, proekologicznych źródeł energii
 • analiza możliwości produkcji i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w warunkach klimatycznych Polski
 • badanie budowy chemicznej i struktury nad-cząsteczkowej polimerów

Verification

Gdańsk University of Technology

seen 121 times