Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego - Research Team - Bridge of Knowledge

Search

Team

Photo of prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska

Ewa Klugmann-Radziemska

prof. dr hab. Leader
Photo of prof. dr hab. inż. Witold Lewandowski

Witold Lewandowski

prof. dr hab. inż.
Photo of dr inż. Michał Ryms

Michał Ryms

dr inż.

Research topics

 • zasobów, możliwości pozyskania, konwersji, magazynowania i transportu energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii słonecznej i biopaliw
 • możliwości odzyskiwania energii odpadowej w procesach przemysłowych i sposoby jej zagospodarowania
 • opracowanie procesów technologicznych recyklingu materiałowego zużytych modułów i ogniw fotowoltaicznych
 • opracowanie procesów technologicznych recyklingu materiałowego zużytych opon samochodowych
 • zastosowanie materiałów zmieniających fazę (PCM) jako akumulatorów energii
 • eksperymentalne, teoretyczne i numeryczne badanie badanie konwekcji swobodnej od obiektów o różnej geometrii

Oferta Usługowa:

 • eksperymentalne, teoretyczne i numeryczne badanie konwekcji swobodnej od obiektów o różnej geometrii
 • badanie przewodzenia ciepła w stanach ustalonych i nieustalonych pod kątem wyeliminowania oporu kontaktowego i opracowania metody pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła
 • badanie charakterystyk krzemowych ogniw fotowoltaicznych
 • synteza nanokompozytów na bazie nanorurek węglowych oraz na bazie polimerów przewodzących
 • badanie parametrów elektrycznych ogniw i modułów fotowoltaicznych w zmiennych warunkach klimatycznych, w tym wpływu zacienienia i osiadającego kurzu na sprawność fotoelektryczną
 • opracowanie technologii recyklingu czystego krzemu ze zużytych lub uszkodzonych ogniw/modułów PV
 • badanie różnych nośników odnawialnych źródeł energii: biogazu, wodoru, energii słonecznej oraz urządzeń do ich konwersji, magazynowania i wykorzystania (kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, ogniw paliwowych, generatorów wiatrowych, pomp ciepła)
 • badania numeryczne zjawisk konwekcji swobodnej i innych rodzajów wymiany ciepła oraz zagadnień przepływowych w aparatach i instalacjach przemysłowych, obiektach budowlanych i urządzeniach wykorzystujących odnawialne źródła energii
 • recykling materiałowy zużytych opon samochodowych
 • zastosowanie materiałów zmieniających fazę (PCM) jako akumulatorów energii
 • odzysk ciepła odpadowego w instalacjach przemysłowych

Oferta Badawcza:

 • wszechstronne badanie wymiany ciepła: zagadnienia konwekcji swobodnej, przewodnictwa cieplnego, strat ciepła, intensyfikacji i hamowania wymiany ciepła
 • badanie konwersji, magazynowania, transportu i wykorzystania odnawialnych, proekologicznych źródeł energii
 • analiza możliwości produkcji i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w warunkach klimatycznych Polski
 • badanie budowy chemicznej i struktury nad-cząsteczkowej polimerów

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 2172 times