Katedra Chemii Analitycznej - Research Team - Bridge of Knowledge

Search

Team

Photo of prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka

Piotr Konieczka

prof. dr hab. inż. Leader
Photo of prof. dr hab. inż. Marek Biziuk

Marek Biziuk

prof. dr hab. inż.
Photo of dr inż. Tomasz Chmiel

Tomasz Chmiel

dr inż.
Photo of dr inż. Tomasz Dymerski

Tomasz Dymerski

dr inż.
Photo of prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka

Piotr Konieczka

prof. dr hab. inż.
Photo of prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

Agata Kot-Wasik

prof. dr hab. inż.
Photo of dr inż. Paweł Kubica

Paweł Kubica

dr inż.
Photo of dr hab. inż. Błażej Kudłak

Błażej Kudłak

dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Mariusz Marć

Mariusz Marć

dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Justyna Płotka-Wasylka

Justyna Płotka-Wasylka

dr hab. inż.
Photo of prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska

Żaneta Polkowska

prof. dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Marek Tobiszewski

Marek Tobiszewski

dr hab. inż.
Photo of prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki

Waldemar Wardencki

prof. dr hab. inż.
Photo of prof. dr hab. inż. Andrzej Wasik

Andrzej Wasik

prof. dr hab. inż.
Photo of prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała

Bożena Zabiegała

prof. dr hab. inż.

Research topics

Zespół naukowo-badawczy z Katedry Chemii Analitycznej prowadzi badania podstawowe w zakresie: -opracowania nowych procedur analitycznych przeznaczonych do wykrywania, identyfikacji oraz oznaczenia szerokiego spectrum analitów w próbkach różnego typu materiałów charakteryzujących się złożonym a często także zmiennym składem matrycy, -budowy i badań charakterystyki analitycznej nowych typów elektronicznych nosów, -oszacowania wpływu działalności analityków i laboratoriów analitycznych na środowisko oraz zdrowie samych analityków. Prowadzone są również prace stosowane związane z wprowadzeniem nowych rozwiązań do praktyki analitycznej.

Oferta usługowa

 • Opracowywanie rozwiązań w zakresie monitoringu i biomonitoringu środowiskowego.
 • Ocena stopnia zanieczyszczenia elementów środowiska nieożywionego i ożywionego oraz badanie procesów w nich zachodzących i losu środowiskowego ksenobiotyków.
 • Badanie jakości produktów żywnościowych z wykorzystaniem technik analitycznych.
 • Projektowanie, konstruowanie, budowanie oraz sprawdzanie charakterystyki analitycznej prototypowych rozwiązań modułów stanowiących dodatkowe wyposażenie do standardowego sprzętu kontrolno-pomiarowego.
 • Opracowywanie nowych technologii wytwarzania materiałów o specjalnych właściwościach i/lub wysokim stopniu czystości.
 • Opracowywanie technologii wytwarzania nowych materiałów odniesienia.
 • Organizacja porównań między-laboratoryjnych.
 • Ocena ekotoksyczności ksenobiotyków i ich mieszanin.
 • Oferta szkoleniowa w zakresie: obsługi szerokiej gamy sprzętu analitycznego, kursy chromatografii gazowej i cieczowej (na różnym poziomie zaawansowania), kursy przygotowania próbek do analizy.
 • Analiza jakościowa i ilościowa próbek materiałów o różnym składzie i różnego pochodzenia.
 • Ocena jakości wody pitnej.
 • Oznaczanie składników śladowych w gazach, cieczach i materiałach stałych.
 • Ocena jakości powietrza atmosferycznego (pomiary emisji).
 • Pobieranie próbek oraz oznaczanie składu gazów odlotowych (pomiary emisji).
 • Oznaczanie zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego (powietrze pomieszczeń przeznaczonych na pobyt stały ludzi).
 • Określanie stanu atmosfery na stanowiskach pracy.
 • Budowa specjalnych modułów współpracujących z chromatografami gazowymi oraz cieczowymi przeznaczonymi do:
- izolacji i wzbogacania analitów śladowych - osuszania strumienia gazów (osuszalniki permeacyjne) - oczyszczania strumienia gazów (zespoły filtrów) - odtleniania strumienia gazów - uwalniania analitów (desorbery termiczne)
 • Budowa i testowanie generatorów gazowych mieszanin wzorcowych
 • Opracowywanie nowych procedur analitycznych w zakresie analityki śladów i analityki środowiskowej
 • Przygotowywanie ekspertyz typu "Ocena oddziaływania na środowisko" - OOS
 • Szkolenie nowych kadr poprzez organizację studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających o różnym stopniu zaawansowania

Oferta badawcza

 • Opracowanie nowych metodyk analitycznych analizy śladów oraz analityki i monitoringu środowiskowego
 • Projektowanie, budowa oraz sprawdzanie charakterystyki analitycznej prototypowych rozwiązań urządzeń kontrolno-pomiarowych
 • Ocena stopnia zanieczyszczenia poszczególnych elementów środowiska oraz badania procesów w nim zachodzących (transport zanieczyszczeń, przemiany chemiczne, biodegradacja)
 • Opracowanie nowych technik wytwarzania materiałów o wysokim stopniu czystości
 • Organizacja badań między-laboratoryjnych i testów biegłości

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 3053 times