KatedrA Chemii Fizycznej - Research Team - Bridge of Knowledge

Search

Team

Photo of prof. dr hab. inż. Janusz Stangret

Janusz Stangret

prof. dr hab. inż. Leader
Photo of dr hab. inż. Piotr Bruździak

Piotr Bruździak

dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Wojciech Chrzanowski

Wojciech Chrzanowski

dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Jacek Czub

Jacek Czub

dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Adam Kloskowski

Adam Kloskowski

dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Joanna Krakowiak

Joanna Krakowiak

dr hab. inż.
Photo of dr inż. Anna Kuffel

Anna Kuffel

dr inż.
Photo of dr hab. Aneta Panuszko

Aneta Panuszko

dr hab.
Photo of dr inż. Roman Pastewski

Roman Pastewski

dr inż.
Photo of dr inż. Paulina Rakowska

Paulina Rakowska

dr inż.
Photo of dr hab. inż. Maciej Śmiechowski

Maciej Śmiechowski

dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Dorota Warmińska

Dorota Warmińska

dr hab. inż.
Photo of dr inż. Jarosław Wawer

Jarosław Wawer

dr inż.
Photo of prof. dr hab. inż. Jan Zielkiewicz

Jan Zielkiewicz

prof. dr hab. inż.

Research topics

1.Termodynamika i struktura roztworów, oddziaływania międzycząsteczkowe w roztworach - badania termodynamiczne, spektroskopowe i teoretyczne. 2. Fizykochemiczne podstawy analizy środowiskowej.

Oferta Badawcza

1.Termodynamika i struktura roztworów, oddziaływania międzycząsteczkowe w roztworach - badania termodynamiczne, spektroskopowe i teoretyczne: -studia spektroskopowe i obliczenia ab initio dotyczące hydratacji nieelektrolitów, elektrolitów oraz hydratacji hydrofobowej, z uwzględnieniem związków o znaczeniu biologicznym, -symulacje wodnych roztworów substancji modelowych oraz cząsteczek biologicznych metodą dynamiki molekularnej, -studia nad właściwościami termodynamicznymi i strukturą solwatowanych jonów, a zwłaszcza kationów metali, -charakterystyka oddziaływań międzycząsteczkowych w rozpuszczalnikach dwuskładnikowych, -objętości molowe, rozszerzalności izobaryczne oraz ściśliwości adiabatyczne soli oraz indywidualnych jonów w wodzie i rozpuszczalnikach niewodnych oraz w rozpuszczalnikach dwuskładnikowych. 2. Fizykochemiczne podstawy analizy środowiskowej: -badania nad możliwościami zastosowania membran w technice mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME) oraz zastosowanie opracowanego próbnika do oznaczania polarnych związków organicznych.

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 2903 times