Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej - Research Team - MOST Wiedzy

Search

Team

Photo of prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki

Kazimierz Darowicki

prof. dr hab. inż. Leader
Photo of dr inż. Ewa Janicka

Ewa Janicka

dr inż.
Photo of dr hab. inż. Stefan Krakowiak

Stefan Krakowiak

dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Andrzej Miszczyk

Andrzej Miszczyk

dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Juliusz Orlikowski

Juliusz Orlikowski

dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Jacek Ryl

Jacek Ryl

dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Michał Szociński

Michał Szociński

dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Artur Zieliński

Artur Zieliński

dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Krzysztof Żakowski

Krzysztof Żakowski

dr hab. inż.

Research topics

Badania realizowane przez pracowników Katedry obejmują w szczególności: zjawiska i procesy elektrochemiczne, podstawy korozji i zabezpieczenie przed korozją, inżynierię materiałowa, fizykochemię powierzchni. W Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej realizowanych jest szereg kierunków związanych z badaniami podstawowymi jak i techniczno-technologicznymi. Głównymi obszarami działalności naukowej są: badania mechanizmu i kinetyki procesów korozyjnych, zastosowanie nowoczesnych technik elektrochemicznych w badaniach korozyjnych, monitorowanie i diagnostyka procesów korozyjnych, badania elektrochemiczne i selekcja pod względem własności antykorozyjnych nowych materiałów, powłokowe technologie ochrony przed korozją, inhibitorowe systemy ochrony przed korozją, rola mikrostruktury w inicjacji procesów korozyjnych.

Oferta badawcza

 • Korozja i ochrona przed korozją.
 • Monitorowanie i diagnostyka korozyjna analiza pól elektromagnetycznych.
 • Badanie zachowania ogniw i baterii.
from 07-06-2018 to 27-12-2023

Oferta usługowa

 • Korozyjne badanie normowe.
 • Badania normowe powłok i wyrobów malarskich.
 • Analiza i ustalenie przyczyn uszkodzeń korozyjnych.
 • Nanoskopowe pomiary korozyjne i analiza produktów korozji.
 • Certyfikaty inspektora nadzoru prac malarskich.
 • Laboratorium nanoskopowych i elipso metrycznych.
 • Laboratorium pomiarów elektrochemicznych.
 • Laboratorium pomiarów korozyjnych
 • Ocena korozyjna stanu konstrukcji.
 • Opracowywanie systemów monitorowania korozyjnego.
from 07-06-2018 to 27-12-2023

Verification

Gdańsk University of Technology

seen 66 times