Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej - Research Team - Bridge of Knowledge

Search

Team

Photo of prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki

Kazimierz Darowicki

prof. dr hab. inż. Leader
Photo of dr inż. Ewa Janicka

Ewa Janicka

dr inż.
Photo of dr hab. inż. Stefan Krakowiak

Stefan Krakowiak

dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Andrzej Miszczyk

Andrzej Miszczyk

dr hab. inż.
Photo of prof. dr hab. inż. Juliusz Orlikowski

Juliusz Orlikowski

prof. dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Jacek Ryl

Jacek Ryl

dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Michał Szociński

Michał Szociński

dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Artur Zieliński

Artur Zieliński

dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Krzysztof Żakowski

Krzysztof Żakowski

dr hab. inż.

Research topics

Badania realizowane przez pracowników Katedry obejmują w szczególności: zjawiska i procesy elektrochemiczne, podstawy korozji i zabezpieczenie przed korozją, inżynierię materiałowa, fizykochemię powierzchni. W Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej realizowanych jest szereg kierunków związanych z badaniami podstawowymi jak i techniczno-technologicznymi. Głównymi obszarami działalności naukowej są: badania mechanizmu i kinetyki procesów korozyjnych, zastosowanie nowoczesnych technik elektrochemicznych w badaniach korozyjnych, monitorowanie i diagnostyka procesów korozyjnych, badania elektrochemiczne i selekcja pod względem własności antykorozyjnych nowych materiałów, powłokowe technologie ochrony przed korozją, inhibitorowe systemy ochrony przed korozją, rola mikrostruktury w inicjacji procesów korozyjnych.

Oferta badawcza

 • Korozja i ochrona przed korozją.
 • Monitorowanie i diagnostyka korozyjna analiza pól elektromagnetycznych.
 • Badanie zachowania ogniw i baterii.

Oferta usługowa

 • Korozyjne badanie normowe.
 • Badania normowe powłok i wyrobów malarskich.
 • Analiza i ustalenie przyczyn uszkodzeń korozyjnych.
 • Nanoskopowe pomiary korozyjne i analiza produktów korozji.
 • Certyfikaty inspektora nadzoru prac malarskich.
 • Laboratorium nanoskopowych i elipso metrycznych.
 • Laboratorium pomiarów elektrochemicznych.
 • Laboratorium pomiarów korozyjnych
 • Ocena korozyjna stanu konstrukcji.
 • Opracowywanie systemów monitorowania korozyjnego.

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 2413 times