Katedra Hydrotechniki - Research Team - Bridge of Knowledge

Search

Introduction

The Department of Hydraulic Engineering has been in the structure of the Faculty of Civil and Environmental Engineering since 2007. It represents the basic scientific and didactic specializations for water engineering, constantly present and developed at the Gdańsk University of Technology. These are hydromechanics with hydraulics, hydrology and hydraulic engineering. In principle, the current structure of the Department corresponds to the structure of the Chair existing during the period of organizing the Gdańsk University of Technology. Namely, in the years 1945 - 1946, there was the Department of Hydraulics, Hydrology and Construction of Hydro Dams, Weirs and Water Power Plants. The research profile of the Department of Hydraulic Engineering is the result of the combination of the potential of the former Department of Hydraulics and Hydrology and some of the included Departments: of Hydraulic Engineering and Water Management and of Marine Civil Engineering. On one hand, there is a strong theoretical core with which the didactic subjects taught by the Department are involved. On the other hand, the profile of the Department determines a strong relationship with engineering practice.

Illustration of the publication
Illustration of the publication

Service offer

 • advice in the field of hydrologic and hydraulic issues
  of anti-flood protection
 • analysis of surface flow and filtration
 • investigations on steady and unsteady flow in open channels
 • unsteady flow in flooding areas and shallow basins
 • ice phenomena in open channels and basins
 • flow in a porous medium
 • migration of pollution in porous medium, soil, channels and basins,
 • steady and unsteady flow in pipelines
 • flow analysis aimed at water power plants
 • flow analysis at water treatment plants
 • river hydrodynamics
 • measurement of water and sewage velocity and flow rate
 • bathymetry of basins
 • the features of catchment area
 • the characteristics of open channels
 • hydraulic and hydrologic modelling,
 • hydrologic balance
 • theoretical and practical view of technical aspects of flow (hydromechanical equations in environmental engineering)
 • reactor hydraulics in water treatment plants
 • pressurized flow analysis, modeling and monitoring of melioration systems

Laboratory equipment

 • laboratory channels aimed at experimental research
 • velocity profiler ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler)
 • hydroacoustic velocity meters, ADV, (Acoustic Doppler Velocity-meter)
 • electromagnetic velocity meters, hydrometric current meters
 • Trilogy Laboratory Fluorometer (Turner Designs) for tracing studies
Illustration of the publication

Research topics

Profil badawczy Katedry Hydrotechniki jest głównie związany z procesem ruchu wody w środowisku naturalnym, jak również w instalacjach technicznych. Zespół katedralny jest silnie powiązany tematycznie z takimi zagadnieniami jak mechanika płynów, hydraulika, hydrologia, meteorologia, budownictwo wodne czy gospodarka wodna.

Oferta badawcza

 • modelowanie przepływu w kanałach zamkniętych i otwartych
 • numeryczne modelowanie powodzi
 • teoretyczna analiza numerycznych modeli przepływów
 • badanie zjawisk przepływowych zachodzących w reaktorach (np. w oczyszczalniach ścieków)

Oferta usługowa

 • Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego;
 • Modelowanie zjawisk lodowych;
 • Laboratoryjne wyznaczanie wartości współczynników oporów lokalnych i na długości przy przepływie wody w przewodach pod ciśnieniem;
 • Sterowanie retencją wód opadowych i roztopowych

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 2216 times