Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu - Research Team - Bridge of Knowledge

Search

Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu

Team

Photo of dr hab. inż. Andrzej Wilk

Andrzej Wilk

dr hab. inż. Leader
Photo of dr hab. inż. Mikołaj Bartłomiejczyk

Mikołaj Bartłomiejczyk

dr hab. inż.
Photo of mgr inż. Maciej Cisek

Maciej Cisek

mgr inż.
Photo of dr hab. inż. Leszek Jarzębowicz

Leszek Jarzębowicz

dr hab. inż.
Photo of dr inż. Sławomir Judek

Sławomir Judek

dr inż.
Photo of dr hab. inż. Dariusz Karkosiński

Dariusz Karkosiński

dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Krzysztof Karwowski

Krzysztof Karwowski

dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Jacek Skibicki

Jacek Skibicki

dr hab. inż.

Research topics

 • Diagnostyka techniczna i monitoring w systemach transportu zelektryfikowanego
 • Metody diagnostyki technicznej i monitoringu odbieraków prądu oraz górnej sieci trakcyjnej, w szczególności metody wizyjne
 • Modele matematyczne i symulacyjne odbieraków prądu i górnej sieci trakcyjnej
 • Modelowanie i analiza elektrotrakcyjnych układów zasilania
 • Modelowanie i sterowanie napędami elektrycznymi pojazdów
 • Redukcja zużycia energii w zelektryfikowanych systemach transportowych
 • Sieci "smart-grids" oraz odnawialne źródła energii w systemach zasilania pojazdów
 • Zasobniki energii w zelektryfikowanym transporcie zbiorowym
 • "Ecodriving" w komunikacji miejskiej
 • Turbiny wiatrowe z przeciwnie obracającymi się wirnikami

Oferta badawcza

 • Konstruowanie i budowa urządzeń diagnostyki technicznej trakcyjnej sieci jezdnej pojazdów.
 • Optymalizacja energetyczna systemów elektrycznego transportu miejskiego.
 • Napędy elektryczne z silnikami synchronicznymi sterowane mikroprocesorowo.
 • Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń trakcyjnych i ich oddziaływanie na środowisko.
 • Badania szybkich zabezpieczeń przetężeniowych.

Oferta usługowa

 • Oferta produktów:
-Systemy diagnostyki technicznej trakcyjnych sieci jezdnych kolejowych, tramwajowych, trolejbusowych. -Systemy diagnostyki technicznej odbieraków prądu kolejowych i tramwajowych. -Napędy trakcyjne z silnikami z magnesami trwałymi i sterowaniem cyfrowym.
 • Oferta usług:
-Ekspertyzy techniczne dotyczące urządzeń elektrycznych w transporcie miejskim. -Pomiary w urządzeniach trakcji elektrycznej. -Doradztwo w zakresie urządzeń i eksploatacji trakcji elektrycznej. -Projektowanie napędów specjalnych małej mocy. -Ocena zagrożeń elektromagnetycznych w transporcie. -Szkolenia specjalistyczne w zakresie trakcji elektrycznej (kursy, studia podyplomowe).

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 2379 times