Katedra Inżynierii Sanitarnej - Research Team - Bridge of Knowledge

Search

Team

Photo of prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia

Jacek Mąkinia

prof. dr hab. inż. Leader
Photo of dr hab. inż. Jakub Drewnowski

Jakub Drewnowski

dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Sylwia Fudala-Książek

Sylwia Fudala-Książek

dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Marian Kulbik

Marian Kulbik

dr hab. inż.
Photo of dr inż. Joanna Majtacz

Joanna Majtacz

dr inż.
Photo of dr inż. Nicole Nawrot

Nicole Nawrot

dr inż.
Photo of dr inż. Dominika Sobotka

Dominika Sobotka

dr inż.
Photo of prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski

Ziemowit Suligowski

prof. dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Agnieszka Lang

Agnieszka Lang

dr hab. inż.
Photo of prof. dr hab. inż. Ewa Wojciechowska

Ewa Wojciechowska

prof. dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Ewa Zaborowska

Ewa Zaborowska

dr hab. inż.

Research offer

• Investigation of surface waters, analysing the in-flows
from catchment areas
• Mathematical modelling and simulation of wastewater
treatment processes
• Natural wastewater treatment plants
• Treatment of sewage and leachates from landfills
• Dewatering of sewage sludges
• Energy optimization of wastewater treatment processes
• Implementing new technologies for water
and nutrient recovery
• Stormwater pollution and treatment
• Sustainable management of stormwater

Illustration of the publication

Research topics

Katedra realizuje swoje zadania badawcze w takim zakresie jak opracowywanie metody podczyszczania lub oczyszczania ścieków przemysłowych oraz ich pomiary. Drugą gałęzią zainteresowań są modele matematyczne i symulacje procesów oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów, opracowywanie symulacji strategii eksploatacyjnych i działań modernizacyjnych.

Oferta badawcza

 • badań wód powierzchniowych, wraz z analizą dopływów ze zlewni,
 • modelowania matematycznego i symulacji procesów oczyszczania ścieków,
 • oczyszczalni hydrofitowych,
 • oczyszczania ścieków i odcieków ze składowisk odpadów,
 • odwadniania osadów ściekowych
 • optymalizacji energetycznej procesów oczyszczania ścieków,
 • uzdatniania i oczyszczania wód/ścieków,
 • wdrażania nowych technologii m.in. do odzysku wody, substancji biogennych,
 • zanieczyszczenia i oczyszczania spływów opadowych,
 • zrównoważonego zagospodarowanie wodami opadowymi.

Oferta usługowa

 • Urządzenia pilotowe do wynajęcia: system dozowania zewnętrznego źródła węgla (2 m3) i porcjowy reaktor sekwencyjny (0,5 m3).
 • Ocena projektów oczyszczalni ścieków.
 • Modele symulacyjne systemów oczyszczania ścieków.
 • Optymalizacja i strategie sterowania systemów oczyszczania ścieków.
 • Pomiary emisji gazów cieplarnianych w systemach oczyszczania ścieków.
 • Monitoring struktur zbiorowisk mikrobiologicznych w systemach oczyszczania ścieków.
 • Projektowanie oczyszczalni hydrofitowych.
 • Projektowanie i ocena działania systemów do retencjonowania i oczyszczania spływów opadowych.
 • Ocena zanieczyszczenia wód opadowych.
 • Analiza ekonomiczna rozwiązania projektowego wykorzystującego zagospodarowanie wód opadowych w gospodarstwie domowym.
 • Badanie zmienności wód oraz osadów w zbiornikach retencyjnych.
 • Opracowanie koncepcji dla nowych i modernizowanych oczyszczani ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych.
 • Diagnostyka problemów na oczyszczalniach w kierunku poprawy jakości oczyszczania ścieków i poprawy energochłonności oczyszczalni.
 • Szkolenia eksploatacyjne personelu oczyszczalni ścieków.
 • Wykonanie podstawowych analiz fizyko-chemicznych ścieków i osadów ściekowych
 • Badanie potencjału metanowego substratów i kosubstratów.
 • Consulting projektów pod względem poprawności i racjonalności rozwiązań technicznych.
 • Konstruowanie Komputerowego Modelu Przepływu (KMP) dla czynnego systemu wodociągowego o dowolnej strukturze.
 • Przygotowanie i realizacja programu płukania sieci wodociągowej metodą ukierunkowanego przepływu.
 • Ocena skuteczności płukania lub czyszczenia sieci wodociągowej na podstawie wyników pomiarów terenowych.
 • Badania terenowe czynnych systemów wodociągowych w celu identyfikacji ich sprawności hydraulicznej. Specyfikacja przewodów do płukania, czyszczenia lub renowacji.
 • Opracowywanie i kalibracja modeli komputerowych systemów transportu i dystrybucji wody.
 • Projektowanie dużych, skomplikowanych systemów kanalizacji ciśnieniowej w oparciu o wyniki prowadzonych badań naukowych.
 • Możliwa współpraca na etapie opracowywania programów komputerowych do projektowania i regulacji cyrkulacji centralnej ciepłej wody użytkowej. Regulacje cyrkulacji centralnej ciepłej wody użytkowej.

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 2852 times