Katedra Mechaniki Budowli - Research Team - Bridge of Knowledge

Search

Team

Photo of dr hab. inż. Agnieszka Tomaszewska

Agnieszka Tomaszewska

dr hab. inż. Leader
Photo of prof. dr hab. inż. Jarosław Górski

Jarosław Górski

prof. dr hab. inż.
Photo of prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski

Paweł Kłosowski

prof. dr hab. inż.
Photo of dr inż. Marcin Krajewski

Marcin Krajewski

dr inż.
Photo of dr hab. inż. Ireneusz Kreja

Ireneusz Kreja

dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Marcin Kujawa

Marcin Kujawa

dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Izabela Lubowiecka

Izabela Lubowiecka

dr hab. inż.
Photo of dr inż. Anna Pestka

Anna Pestka

dr inż.
Photo of dr inż. Marek Skowronek

Marek Skowronek

dr inż.
Photo of dr inż. Łukasz Smakosz

Łukasz Smakosz

dr inż.
Photo of dr inż. Mateusz Sondej

Mateusz Sondej

dr inż.
Photo of dr inż. Karol Winkelmann

Karol Winkelmann

dr inż.

Description

The Department scientific and research activity focuses on problems of mechanics of a wide industrial application domain. We aim at solving the problems related to various structural types based on experimental research and computer modelling. Our background disciplines are linear and non-linear statics and dynamics, structural optimization and diagnostics. We assess structural reliability, investigate structural damage, identify mechanical parameters of materials. The scientific projects of ours are financed by the European Union, National Science Centre and National Centre for Research and Development.

Our distinct fields of interest are:

 • Mechanics of thin-walled structures, stability of metal structures;
 • Cable-membrane two-dimensional structures;
 • Timber structures, monumental structures,
  tensegrity structures;
 • Composite structures;
 • Investigations on real structures, laboratory-based research;
 • Identification of structural material parameters;
 • Biomechanics, biomimetics.
Illustration of the publication

The service range

 • Numerical analysis
  - FEM-based overall strength assessment of civil engineering and mechnical structures, regarding geometric and material non-linearity,
  - structural static and dynamic response analysis.
 • Structural investigations
  - stress and deflection measurement under static load,
  - measurement of local and overall structural vibrations,
  - damage identification.
 • Investigations of metals, plastics, technical fabrics
  and medical implants
  - static and fatigue strength analysis at high and low temperatures,
  - identification of material parameters.
 • Model investigations
  - model investigations of structural elements, masonry systems, biomechanical systems.

Major laboratory equipment

 • Strength-testing machine Zwick-Roell Z0/400
  of maximum uniaxial load 40t,
 • Strength-testing machine Zwick-Roell Z0/20
  of maximum uniaxial load 2t,
 • Strength-testing machine Biax Zwick
  to perform bi-axial tests, the maximum load per axis equal 2t,
 • High-power computers and specialist,
  dedicated software

Research topics

Aktualnie działalność naukowo-badawcza Katedry koncentruje się, na następujących zagadnieniach: modelowanie konstrukcji, identyfikacja modeli, mechanika konstrukcji cienkościennych, konstrukcje kompozytowe, nieliniowa statyka i dynamika, teoria niezawodności, problemy zniszczenia, optymalizacja konstrukcji, analiza wrażliwości, identyfikacja uszkodzeń konstrukcji, analiza wpływu drgań na budowlę, czy biomechanika.

Oferta usługowa

 • analizy MES wytrzymałości ogólnej konstrukcji budowlanych i urządzeń mechanicznych z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i materiałowej,
 • analizy odpowiedzi dynamicznej konstrukcji.
 • Badania drgań:
- pomiary drgań lokalnych i generalnych konstrukcji lądowych, w tym konstrukcji zabytkowych, - pomiary drgań układów napędowych.
 • Badania metali, tworzyw sztucznych i tkanin technicznych:
- badania wytrzymałości statycznej i zmęczeniowej w niskich i wysokich temperaturach, - identyfikacja charakterystyk materiałowych.
 • Badania modelowe:
- badania modelowe elementów hal stalowych, konstrukcji murowych, układów biomechanicznych.

Oferta badawcza

 • Stateczność konstrukcji metalowych
 • Membranowo-linowe konstrukcje powierzchniowe
 • Badania laboratoryjne właściwości materiałów konstrukcyjnych
 • Konstrukcje drewniane
 • Niezawodność konstrukcji. Metody probabilistyczne w obliczeniach inżynierskich. Wrażliwość i optymalizacja konstrukcji.
 • Konstrukcje warstwowe
 • Obiekty zabytkowe
 • Modelowanie teoretyczne połączeń w złożonych konstrukcjach powłokowych oraz zmian fazowych materiału w powłokach regularny
 • Konstrukcje tensegrity
 • Analiza pracy sklepień murowych pod obciążeniem dynamicznym
 • Biomechanika

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 2251 times