Katedra Mechaniki Konstrukcji - Research Team - Bridge of Knowledge

Search

Team

Photo of dr hab. inż. Tomasz Mikulski

Tomasz Mikulski

dr hab. inż. Leader
Photo of dr inż. Marian Bogdaniuk

Marian Bogdaniuk

dr inż.
Photo of dr inż. Maciej Kahsin

Maciej Kahsin

dr inż.
Photo of dr inż. Witold Kurski

Witold Kurski

dr inż.
Photo of dr inż. Wojciech Puch

Wojciech Puch

dr inż.
Photo of dr hab. inż. Bogdan Rozmarynowski

Bogdan Rozmarynowski

dr hab. inż.
Photo of mgr inż. Leszek Samson

Leszek Samson

mgr inż.
Photo of prof. dr hab. inż. Czesław Kazimierz Szymczak

Czesław Kazimierz Szymczak

prof. dr hab. inż.

Research topics

Mechanika konstrukcji obiektów badawczych takich jak kadłuby statków i jachtów, platformy wiertnicze, elektrownie wiatrowe, rurociągi, zbiorniki oraz osprzęt żaglowy jednostek pływających - zarówno stalowe jak i kompozytowe.

Oferta badawcza

Mechanika konstrukcji obiektów badawczych takich jak kadłuby statków i jachtów, platformy wiertnicze, elektrownie wiatrowe, rurociągi, zbiorniki oraz osprzęt żaglowy jednostek pływających - zarówno stalowe jak i kompozytowe - w tym:
 • Konstrukcje cienkościenne: statyka, stateczność, zachowanie pokrytyczne, drgania, analiza wytrzymałościowa węzłów.
 • Zagadnienia współpracy konstrukcji z podłożem.
 • Zagadnienia interakcji płyn-struktura.
 • Optymalizacja i analiza wrażliwości konstrukcji.
 • Biomechanika, modelowanie implantów.
 • Identyfikacja parametryczna modeli konstrukcji.
 • Wykorzystanie systemu FEMAP w dynamice oraz w nieliniowych zagadnieniach wytrzymałości i stateczności. Optymalizacja i analiza wrażliwości konstrukcji.
 • Analiza konstrukcji inżynierskich w zagadnieniach statyki i nośności granicznej.
 • Analiza wytrzymałości doraźnej, zmęczeniowej i nośności granicznej konstrukcji obiektów pływających.
 • Niezawodność konstrukcji morskich
 • Analiza stateczności, dynamiki i niezawodności pełnomorskich platform wiertniczych.
 • Analiza dynamiki strukturalnej obiektów przybrzeżnych.
 • Modelowanie kompozytów w zakresie zagadnień statycznych i dynamicznych.
 • Walidacja, korelacja i optymalizacja modeli wirtualnych w oparciu o pomiary dokonane na obiektach rzeczywistych.
 • Modelowanie hybrydowe z wykorzystaniem sztywnych i odkształcalnych elementów skończonych.
 • Wytrzymałość i stateczność osprzętu żaglowego - jachty i duże statki żaglowe.
 • Mechanika lotu wiatrakowców.
 • Wykorzystanie systemu ANSYS w nieliniowych zagadnieniach wytrzymałości.
 • Tworzenie niestandardowego oprogramowania do obliczeń wytrzymałościowych.
 • Modelowanie obciążeń i ich kombinacji w ujęciu losowym.
 • Zagadnienia hydrosprężystości zbiorników okrętowych i oceanotechnicznych: badania eksperymentalne, przepływ cieczy, kolizje w transporcie.
 • Mechanika konstrukcji okrętowych - statki do przewozu ładunków płynnych.
 • Łodzie ratunkowe: materiały kompozytowe, badania wytrzymałościowe, bezpieczeństwo pływania.
 • Projektowanie kadłubów obiektów pływających spełniających wymagania przepisów klasyfikacyjnych.
 • Metoda elementów skończonych: nieliniowa analiza stateczności i nośności granicznej, modele sprężysto-plastyczne, symulacje dynamiczne w dziedzinie czasu. W tym analiza MES na zgodność z wymogami norm klasyfikacyjnych.
 • Pomiary odkształceń -tensometria elektrooporowa, pomiary drgań.
 • Walidacja modeli numerycznych.
 • Walidacja przepisów Towarzystw Klasyfikacyjnych.

Oferta usługowa

 • Projektowanie konstrukcji jednostek pływających, platform i innych konstrukcji inżynierskich
 • Wsparcie w analizie zgodności projektowanych jednostek z wymogami Towarzystw Klasyfikacyjnych

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 2093 times