Katedra Mechatroniki i Inżynierii Wysokich Napięć - Research Team - Bridge of Knowledge

Search

Katedra Mechatroniki i Inżynierii Wysokich Napięć

Team

Photo of prof. dr hab. inż. Marek Krawczuk

Marek Krawczuk

prof. dr hab. inż. Leader
Photo of dr inż. Daniel Kowalak

Daniel Kowalak

dr inż.
Photo of dr hab. inż. Marek Olesz

Marek Olesz

dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Magdalena Palacz

Magdalena Palacz

dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Roman Partyka

Roman Partyka

dr hab. inż.
Photo of prof. dr hab. inż. Grzegorz Redlarski

Grzegorz Redlarski

prof. dr hab. inż.
Photo of dr inż. Piotr Tojza

Piotr Tojza

dr inż.
Photo of dr hab. inż. Arkadiusz Żak

Arkadiusz Żak

dr hab. inż.

Research topics

 • Precyzyjna estymacja powierzchni ciała człowieka
 • Analiza biosygnałów
 • Systemy rehabilitacyjne
 • Analiza wpływu pól elektromagnetycznych na organizmy żywe
 • Elektro-mechaniczne struktury periodyczne jako aktywne akustycznie metamateriały
 • Właściwości elektro-mechaniczne materiałów dielektrycznych w różnych warunkach środowiskowych
 • Prądy upływu w diagnostyce ochronników przepięciowych
 • Roboty mobilne do diagnostyki linii wysokiego napięcia

Oferta usługowa

 • Szkolenia z zakresu programowania robotów przemysłowych Mitshubishi Melfa.
 • Szkolenia z zakresu obsługi pakietu Cosimir do opracowywania i weryfikacji symulacyjnej pracy zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych.

Oferta Badawcza

 • Urządzenia ograniczające prądy zwarciowe.
 • Badania laboratoryjne o symulacje dotyczące dynamiki łuku zwarciowego.
 • Mechanizmy degradacji izolacji polimerowej i złożonej.
 • Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa linii elektroenergetycznych.
 • Jakość energii w systemach elektroenergetycznych.
 • Wysokonapięciowe przetwornice napięcia stałego.
 • Kompleksowa analiza i wizualizacja wszelkiego rodzaju drgań strukturalnych na wysokiej klasy stanowisku do pomiarów wibracyjnych. Podstawowym elementem systemu jest laserowy wibrometr skanujący PSV-400 firmy Polytec umożliwiający:
- bezdotykowe pomiary drgań z dużą dokładnością, - skanowanie geometrii mierzonej powierzchni, - analizę modalną, - wizualizację drgań.
 • Opracowywanie systemów kontroli, wizualizacji i sterowania w zakresie rozwiązań sprzętowych i oprogramownia (LabView) firmy National Instruments.
 • Opracowywanie modeli metod i algorytmów w zakresie synchronicznego łączenia obiektów elektroenergetycznych do pracy równoległej.

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 2209 times