Katedra Mechatroniki Morskiej - Research Team - Bridge of Knowledge

Search

Team

Photo of dr hab. inż. Wojciech Litwin

Wojciech Litwin

dr hab. inż. Leader
Photo of prof. dr hab. inż. Czesław Dymarski

Czesław Dymarski

prof. dr hab. inż.
Photo of dr inż. Jerzy Kapcia

Jerzy Kapcia

dr inż.
Photo of dr inż. Aleksander Kniat

Aleksander Kniat

dr inż.
Photo of prof. dr hab. inż. Zygmunt Paszota

Zygmunt Paszota

prof. dr hab. inż.
Photo of dr inż. Daniel Piątek

Daniel Piątek

dr inż.
Photo of dr hab. inż. Rafał Szłapczyński

Rafał Szłapczyński

dr hab. inż.

Research topics

 • urządzenia okrętowe
 • wyposażenie pokładowe i pomocnicze
 • systemy ratunkowe i ewakuacyjne
 • niekonwencjonalne układy napędowe
 • napędy hybrydowe i zasilanie wielo-źródłowe
 • morska energetyka odnawialna
 • tribologia a szczególnie ślizgowe łożyskowanie wałów
 • kotwiczenie obiektów offshore
 • modelowanie
 • nawigacja i unikanie kolizji
 • optymalizacja i zagadnienia sztucznej inteligencji

Oferta badawcza

 • urządzenia pokładowe jednostek pływających (kotwiczno – cumownicze, holownicze itp.).
 • urządzenia ratunkowe i systemy ewakuacji ludzi na statkach (żurawiki łodziowe i tratwowe, systemy łodzi zrzutowych, rufowe systemy ewakuacyjne).
 • maszyny sterowe.
 • pędniki azymutalne i stery strumieniowe.
 • śruby nastawne.
 • aktywne stabilizatory przechyłów. Stabilizatory przewodów wiertniczych i kolumny rynnowej.
 • układy hydrauliki siłowej.
 • żurawie okrętowe, łodziowe i urządzenia przeładunkowe.
 • urządzenia i systemy połowowe statków rybackich.
 • łożyskowanie okrętowych wałów głównych.
 • hybrydowe układy napędowe jednostek pływających.
 • morska energetyka odnawialna. Urządzenia do pozyskiwania energii fal morskich, prądów oraz pływów. Projektowanie konstrukcji wsporczych morskich elektrowni wiatrowych.
 • kotwiczenie platform i innych obiektów na akwenach o dużych głębokościach.
 • modelowanie przy pomocy powierzchni NURBS, optymalizacja jedno i wielokryterialna.
 • modelowanie problemu unikania kolizji statków i prawideł MPZZM / MPDM (COLREGS) w algorytmach ewolucyjnych.
 • optymalizacja manewrów antykolizyjnych statków oraz optymalizacja trajektorii bezpiecznych z zastosowaniem domeny statku.
 • routing pogodowy statków z zastosowanie jedno i wielokryterialnej optymalizacji.
 • routing pogodowy jachtów morskich z zastosowanie jedno i wielokryterialnej optymalizacji.
 • optymalizacja manewrów antykolizyjnych i tras statków bezzałogowych.
 • zastosowanie metod sztucznej inteligencji do problemów optymalizacji, klasyfikacji i predykcji w nawigacji morskiej.

Oferta usługowa

 • badania z obszaru tarcia i zużycia (tribologii). Badania łożysk ślizgowych oraz cieczy smarnych
 • wykonywanie projektów urządzeń okrętowych
 • wykonywanie ekspertyz i opinii związanych z opisaną tematyką badawczą
 • wykonywanie badań laboratoryjnych urządzeń z napędem elektrycznym bądź hydrostatycznym
 • wykonywanie badań laboratoryjnych układów napędowych do mocy około 100kW

Orders

 • Badanie zlecone - Budowa stanowiska laboratoryjnego i badania czynników smarnych
  Kluber, Mikasa, Kemel, Thordon
 • Badania i prace rozwojowe - Prace projektowe i badawcze siłowników z pomiarem przesunięcia tłoka – przygotowanie wspólnego projektu Katedry Mechatroniki Morskiej z producentem siłowników - Remontowa Hydroster Systems Sp. z o.o.
  Remontowa Hydroster Systems Sp. z o.o.
 • Zlecenie na potrzeby prac rozwojowych - Budowa stanowiska laboratoryjnego do badania systemu wydobywania kruszyw podmorskich metodą „airlift”;

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 2391 times