Katedra Metrologii i Systemów Informacyjnych - Research Team - Bridge of Knowledge

Search

Team

Photo of dr hab. inż. Dariusz Świsulski

Dariusz Świsulski

dr hab. inż. Leader
Photo of dr inż. Tomasz Ciszewski

Tomasz Ciszewski

dr inż.
Photo of dr hab. inż. Maciej Łuszczek

Maciej Łuszczek

dr hab. inż.
Photo of prof. dr hab. inż. Leon Swędrowski

Leon Swędrowski

prof. dr hab. inż.
Photo of dr inż. Marek Wołoszyk

Marek Wołoszyk

dr inż.
Photo of dr inż. Michał Ziółko

Michał Ziółko

dr inż.

Research topics

 • Diagnostyka silników elektrycznych i magnesów nadprzewodzących
 • Metody pomiaru impedancji zwarciowej
 • Zastosowania modulowanych częstotliwościowo sygnałów impulsowych
 • Pomiary dla diagnostyki medycznej
 • Ocena niepewności pomiaru
 • Zastosowanie grafenu do wykrywania elektronicznego

Oferta usługowa

 • Projektowanie, konfigurowanie i uruchomienie prototypowych systemów pomiarowych z wykorzystaniem środowiska LabVIEW.
 • Projektowanie systemów pomiarowo-kontrolnych do celów prądowej i mocowej diagnostyki łożysk silników indukcyjnych.
 • Konstrukcje systemów pomiarowych do kontroli parametrów wiertnic Jet Grouting (hardware + software).
 • Systemy akwizycji danych pomiarowych – kontrola parametrów magnesów nadprzewodnikowych.
 • Diagnostyka silników indukcyjnych.

Oferta badawcza

 • Metody pomiaru impedancji zwarciowej.
 • Zagadnienia związane z pomiarami statycznej i udarowej rezystancji uziemień.
 • Diagnostyka łożysk silników indukcyjnych.
 • Pomiary temperatury dla celów diagnostyki medycznej.
 • Ocena niepewności pomiaru badanych wielkości.
 • Implementacja metod analizy czasowo-częstotliwościowej (STFT, metody adaptacyjne, np. matching pursuit) w systemach pomiarowych, zastosowania w identyfikacji źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, w detekcji słabych niestacjonarnych sygnałów bioelektrycznych (np. sygnał EEG) itd.
 • Problematyka związana z detekcją zwarć międzyzwojowych magnesów nadprzewodnikowych.
 • Badania elementów półprzewodnikowych metodami symulacyjnymi, wykonywanie obliczeń „ab initio” dla potrzeb inżynierii materiałowej.

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 2423 times