Katedra Nauk Ekonomicznych - Research Team - MOST Wiedzy

Search

Katedra Nauk Ekonomicznych

Research topics

Katedra posiada wieloletnią tradycję i bogaty dorobek naukowy, m. in. w zakresie badań dotyczących sektora małych i średnich przedsiębiorstw, wzrostu gospodarczego, dobrobytu i ubóstwa, zastosowania metod deterministycznych, ekonometrycznych i statystycznych w badaniach makro- i mikroekonomicznych.

Verification

Gdańsk University of Technology

seen 66 times