Katedra Siłowni Morskich i Lądowych - Research Team - Bridge of Knowledge

Search

Team

Photo of prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski

Zbigniew Korczewski

prof. dr hab. inż. Leader
Photo of dr hab. inż. Damian Bocheński

Damian Bocheński

dr hab. inż.
Photo of dr inż. Piotr Bzura

Piotr Bzura

dr inż.
Photo of prof. dr hab. inż. Jerzy Girtler

Jerzy Girtler

prof. dr hab. inż.
Photo of dr inż. Jacek Rudnicki

Jacek Rudnicki

dr inż.
Photo of dr inż. Ryszard Zadrąg

Ryszard Zadrąg

dr inż.

Research topics

Katedra prowadzi prace badawcze dotyczące projektowania siłowni okrętowych oraz ich systemów. Działalność ta obejmuje: projektowania siłowni okrętowych z uwzględnieniem niezawodności, diagnostyki i bezpieczeństwa ich funkcjonowania oraz decyzyjnego sterowania procesem eksploatacji okrętowych silników spalinowych z uwzględnieniem wybranych kryteriów optymalizacji.

Oferta usługowa

 • Endoskopia: badanie wizualne powierzchni wewnętrznych, tworzących przestrzenie robocze tłokowych silników spalinowych i sprężarek z zastosowaniem specjalistycznych wzierników - tzw. endoskopów.
 • Indykowanie cylindrów: ocena szczelności cylindrów silnika, ocena równomierności obciążenia poszczególnych cylindrów silnika, ocena jakości regulacji układu wtryskowego i rozrządu zaworowego, ocena osiągów całego silnika, ocena strat mechanicznych silnika i zespołu napędowego, prognozy czasu pracy poprawnej pracy silnika.
 • Pomiary i analiza drgań tłokowych silników spalinowych dużej mocy.
 • Badania zmęczeniowe: badania energetyczne w obrotowym układzie mechanicznym poddanym utracie współosiowości - sygnały pomiarowe: prędkości obrotowej i momentu obrotowego w miejscu jej pomiaru, przyspieszenia drgań, emisji akustycznej, ugięcia wałka napędowego, napięcia i natężenia prądu elektrycznego silnika napędowego, termogramy węzłów łożyskowych wraz z łączącym je wałkiem napędowym.
 • Pomiary ciśnień wewnątrzcylindrowych z zastosowaniem standardowych indykatorów oraz optycznych czujników ciśnienia.
 • Diagnostyka elementów przepływowych o różnych charekterystykach struktury konstrukcyjnej przy wykorzystaniu stanowiska badania pomp wirowych w układach połączenia równoległego i szeregowego.
 • Wyznaczanie podstawowych wskaźników efektywności procesu transmisji mocy na bazie stanowiska elektromechanicznego zespołu napędowego, wyznaczanie w oparciu o układ stanowiskowy charakterystyk zespołu maszyn prądu stałego (silnik + prądnica).
 • Badania diagnostyczne łożysk tocznych z zastosowaniem metod diagnostyki drganiowej.
 • Określanie siły tnącej lub maksymalnego naprężania ścinającego w ramach statycznej próby ścinania technologicznego z wykorzystaniem tensometrii oporowej (maksymalna wytrzymałość próbki na ścinanie 450MPa)
 • Badania jakościowe paliw pod względem ekologii, parametrów energetycznych i sprawności pracy układu na podstawie stanowiska zespołu cztero – suwowego silnika wysokoprężnego Andoria S320 obciążanego hamulcem umożliwiającym obciążenie silnika w całym zakresie pola jego osiągów z wbudowanym przetwornikiem momentu obrotowego oraz czujnikiem prędkości obrotowej.
 • Badania laboratoryjne własności fizyko-chemicznych olejów smarnych i paliw ciekłych
 • Identyfikacja stanu technicznego głównych układów funkcjonalnych silników spalinowych i sprężarek w oparciu o wyniki badań diagnostycznych
 • Ocena własności smarowych oraz badanie wpływu olejów i smarów na powierzchniowe zużycie zmęczeniowe tzw. spaling i pitting elementów pracujących na wysoko obciążonym styku smarowym.
 • Pomiary lepkości kinematycznej i dynamicznej paliw i olejów smarnych za pomocą lepkościomierza kinematycznego i Lepkościomierza rotacyjnego (cyfrowego).
 • Określanie ilościowe pierwiastków zawartych w paliwach i olejach smarowych techniką fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii przy pomocy spektrometrów.
 • Pomiary liczby zasadowej TBN i zawartości wody za pomocą celki elektrochemicznej i zestawu do określania liczby kwasowej.
 • Pomiary temperatury zapłonu i temperatury palenia.
 • Określanie gęstości olejów i paliw.
 • Oznaczanie temperatury kroplenia smarów oraz separacji oleju ze smarów za pomocą aparatu firmy Petrotest Instruments GmbH & Co. KG
 • Projektowanie i konstruowanie stanowisk laboratoryjnych dla szkół morskich - również doradztwo i specjalistyczne konsultacje w zakresie niezbędnego wyposażenia laboratoriów dydaktycznych.

Oferta badawcza

 • Badania energetyczne napędów okrętowych z turbinowymi i tłokowymi silnikami spalinowymi
-Modelowanie i symulacja numeryczna procesów energetycznych silników i maszyn roboczych; -Diagnozowanie układów mechanicznych okrętowych zespołów napędowych w warunkach eksploatacji; -Diagnozowanie silników okrętowych: tłokowych i turbinowych o ograniczonej podatności kontrolnej; -Endoskopia przemysłowa; -Systemy ekspertowe; -Odsiarczanie spalin silników okrętowych zasilanych paliwem pozostałościowym.
 • Teoria i praktyka decyzyjnego sterowania. Tribologia.
-Zastosowanie teorii procesów semimarkowskich i statystycznej teorii decyzji w obszarze niezawodności, diagnostyki i bezpieczeństwa siłowni okrętowych; -Modelowanie i badania procesów zużycia ślizgowych układów tribologicznych; -Badania i oceny działania urządzeń energetycznych.
 • Teoria projektowania siłowni i układów technologicznych statków specjalnych
-Badania energochłonności procesów eksploatacji statków specjalnych (pogłębiarki, statki rybackie, holowniki typu AHTS i PSV); -Badania wpływu rodzaju gruntu (różnych jego parametrów) na parametry pracy urządzeń odspajających i transportujących urobek; -Badania wpływu temperatury wody zaburtowej i prędkości pływania statku na efektywność pracy chłodnic poszyciowych (typu ang. „box cooler”), sformułowanie zaleceń projektowych; -Zastosowanie metod i modeli probabilistycznych w projektowaniu siłowni i układów technologicznych statków specjalnych.

Orders

 • Wykonanie pomiarów skoku 3 szt. śrub napędowych - Wykonanie pomiarów skoku 3 szt. śrub napędowych wraz z opracowaniem i przekazaniem protokołu pomiarowego.
  Stocznia Remontowa NAUTA from 11-02-2016 to 19-02-2016
 • Inspekcja endoskopowa przestrzeni przedmuchowej - Inspekcja endoskopowa przestrzeni przedmuchowej na obecność wody pomiędzy tulejami cylindrowymi silnika 4-2D-Ł42M prawej burty na jednostce ORP „ORZEŁ” .
  Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni from 02-09-2010 to 06-09-2010
 • Wykonanie pomiarów drgań linii walów okrętowych - Wykonanie pomiarów drgań linii walów okrętowych na jednostce OTRM „825” ORP „Toruń”.
  Stocznia Remontowa NAUTA from 07-10-2010 to 11-10-2010
 • Analiza przyczyn uszkodzeń silników - Analiza przyczyn uszkodzeń silników Mercedes-Benz 820n/1 na jednostce ORP „SĘP” wraz z ekspertyzą.
  Stoczna Remontowa „NAUTA” w Gdyni from 10-06-2014 to 30-06-2014
 • Wykonanie pomiarów drgań linii wałów układu napędowego - Wykonanie pomiarów drgań linii wałów układu napędowego na jednostce ORP „DĄBIE” z ekspertyzą diagnostyczną
  Stocznia Remontowa NAUTA from 04-07-2014 to 21-07-2014
 • Wykonanie pomiarów drgań linii wałów układu napędowego - Wykonanie pomiarów drgań linii wałów układu napędowego na jednostce ORP „RESKO” z ekspertyzą diagnostyczną.
  Stocznia Remontowa NAUTA from 04-07-2014 to 21-07-2014
 • Ocena stanu technicznego głównego układu napędowego - Ocena stanu technicznego głównego układu napędowego na jednostce "Kapitan Poinc" na podstawie pomiarów drgań.
  Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. from 10-06-2015 to 14-07-2015
 • Badania endoskopowe silników głównych i pomocniczych - Badania endoskopowe silników głównych i pomocniczych na jednostce "Kapitan Poinc"
  Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. from 10-06-2015 to 14-07-2015
 • Badania diagnostyczne (indykowanie) silników głównych - Badania diagnostyczne (indykowanie) silników głównych na jednostce "Kapitan Poinc".
  Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. from 10-06-2015 to 14-07-2015
 • Ocena stanu technicznego głównego układu napędowego - Ocena stanu technicznego głównego układu napędowego na jednostce ORP Piorun na podstawie pomiarów drgań.
  Stocznia Remontowa NAUTA from 01-10-2015 to 06-10-2015
 • Ocena stanu technicznego głównego układu napędowego - Ocena stanu technicznego głównego układu napędowego na jednostce R-14 na podstawie pomiarów drgań.
  Stocznia Remontowa NAUTA from 01-09-2016 to 02-09-2016
 • Wykonanie pomiarów drgań linii walów okrętowych - Wykonanie pomiarów drgań linii walów okrętowych na jednostce TRB „641” ORP „Drużno”
  Stocznia Remontowa NAUTA from 20-10-2010 to 25-10-2010
 • Badania diagnostyczne silników napędu głównego - Naprawa silników okrętowych – badania diagnostyczne silników napędu głównego na ORP „Wdzydze” i ORP „Gopło”.
  Komenda Portu Wojennego w Gdyni from 05-11-2010 to 17-11-2010
 • Wykonanie badań endoskopowych - Wykonanie badań endoskopowych silników głównych na jednostce TRB 639.
  Komenda Portu Wojennego w Świnoujściu from 12-11-2010 to 30-11-2010
 • Badania diagnostyczne silników napędu głównego - Naprawa silników okrętowych – badania diagnostyczne silników napędu głównego na jednostkach: ORP 852 i 853 (6 silników M401A1/A2).
  Stocznia Remontowa NAUTA from 21-10-2011 to 24-10-2011
 • Badanie endoskopowe okrętowego turbinowego silnika spalinowego - Badanie endoskopowe okrętowego turbinowego silnika spalinowego LM2500 produkcji firmy General Electric wraz z ekspertyzą diagnostyczną.
  Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni from 22-10-2010 to 28-10-2010
 • Badania diagnostyczne silnika laboratoryjnego - Badania diagnostyczne silnika laboratoryjnego Farymann Diesel D10 z zastosowaniem sondy Langmuira// Opracowanie zwarte.
  Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku from 18-01-2012 to 26-01-2012
 • Założenia techniczno-ekonomiczne zastosowania zespołów prądotwórczych - Założenia techniczno-ekonomiczne zastosowania zespołów prądotwórczych Cummins typu MPAP-108 w układzie zasilania elektrowni okrętowej na jednostkach typu 207.
  Stocznia Remonowa NAUTA from 15-04-2013 to 07-05-2013

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 2597 times