Katedra Technologii Leków i Biochemii - Research Team - Bridge of Knowledge

Search

Team

Photo of prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski

Sławomir Milewski

prof. dr hab. inż. Leader
Photo of prof. dr hab. inż. Ryszard Andruszkiewicz

Ryszard Andruszkiewicz

prof. dr hab. inż.
Photo of dr hab. Ewa Augustin

Ewa Augustin

dr hab.
Photo of prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński

Maciej Bagiński

prof. dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Iwona Gabriel

Iwona Gabriel

dr hab. inż.
Photo of dr inż. Tomasz Laskowski

Tomasz Laskowski

dr inż.
Photo of prof. dr hab. inż. Zofia Mazerska

Zofia Mazerska

prof. dr hab. inż.
Photo of prof. dr hab. inż. Jan Mazerski

Jan Mazerski

prof. dr hab. inż.
Photo of prof. dr hab. inż. Andrzej Składanowski

Andrzej Składanowski

prof. dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Piotr Szweda

Piotr Szweda

dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Marek Wojciechowski

Marek Wojciechowski

dr hab. inż.
Photo of dr inż. Kamila Rząd

Kamila Rząd

dr inż.
Photo of dr inż. Joanna Pilch

Joanna Pilch

dr inż.

Research topics

Racjonalne projektowanie, synteza i badanie właściwości biologicznych nowych związków o działaniu przeciwnowotworowym lub przeciwgrzybowym

Oferta usługowa

 • Oznaczanie aktywności przeciwdrobnoustrojowej i cytotoksyczności związków.
 • Ustalanie budowy chemicznej i struktury przestrzennej związków pochodzenia naturalnego.
 • Ilościowa analiza zależności struktura - aktywność (techniki QSAR).
 • Opracowywanie i chemometryczna analiza wielowymiarowych zbiorów danych (wyników pomiarów).
 • Modelowanie molekularne technikami mechaniki i dynamiki molekularnej.
 • Oczyszczanie i izolacja białek.
 • Analiza przemian metabolicznych ksenobiotyków w układach in vitro oraz w komórkach nowotworowych.
 • Określanie mechanizmu działania biologicznego związków na poziomie komórkowym (apoptoza, etapy cyklu komórkowego).

Oferta badawcza

 • Poszukiwanie celów molekularnych dla racjonalnego projektowania nowych chemoterapeutyków do kontroli układów eukariotycznych (leki przeciwgrzybowe i przeciwnowotworowe).
 • Modelowanie molekularne związków biologicznie czynnych i ich kompleksów z celami komórkowymi.
 • Racjonalne projektowanie i synteza nowych związków o działaniu przeciwnowotworowym.
 • Racjonalne projektowanie i synteza nowych związków o działaniu przeciwgrzybowym.
 • Określanie mechanizmów aktywności biologicznej syntetyzowanych związków oraz innych leków na poziomie molekularnym i komórkowym (apoptoza, etapy cyklu komórkowego).
 • Badanie przemian metabolicznych związków przeciwnowotworowych.
 • Poszukiwanie chemoterapeutyków zdolnych przełamać oporność wielolekową komórek nowotworowych i grzybowych.
 • Poszukiwanie efektywnych i nietoksycznych modulatorów pomp błonowych odpowiedzialnych za oporność wielolekową.

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 2488 times