Katedra Technologii Obiektów Pływających, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa - Research Team - Bridge of Knowledge

Search

Team

Photo of prof. dr hab. inż. Janusz Kozak

Janusz Kozak

prof. dr hab. inż. Leader
Photo of dr inż. Mohamed Behilil

Mohamed Behilil

dr inż.
Photo of dr inż. Jakub Kowalski

Jakub Kowalski

dr inż.
Photo of dr inż. Karol Niklas

Karol Niklas

dr inż.
Photo of dr inż. Ryszard Pyszko

Ryszard Pyszko

dr inż.
Photo of dr inż. Milena Supernak

Milena Supernak

dr inż.
Photo of prof. dr hab. inż. Wiesław Tarełko

Wiesław Tarełko

prof. dr hab. inż.

Research topics

 • badania optymalizacyjne nowych technologii oraz rodzajów rozwiązań konstrukcyjno - technologicznych konstrukcji kadłubów okrętowych
 • przemysłowe prototypy urządzeń i systemy zautomatyzowanej, sterowanej komputerowo diagnozy kształtu wielkogabarytowych konstrukcji płaskich
 • systemy dynamicznej kontroli jakości w trakcie produkcji kadłuba okrętowego
 • optymalizacja konstrukcji i technologii oraz budowa prototypów modułowej serii małych kadłubów rybackich
 • parametralne źródła nagrzewania i komputerowy system doboru procedur technologicznych dla celów zautomatyzowanego usuwania deformacji spawalniczych sekcji płaskich
 • systemy standardów technicznie uzasadnionych tolerancji elementów kadłuba okrętowego
 • modułowe systemy, projekty, wykonanie i badania efektywności wzorcowego członu funkcyjnego mobilnych pływających jednostek ekologicznych do oczyszczania wód cieków wodnych w ich nurcie
 • bez zapasowe metody montażu
 • badania i ekspertyzy w zakresie problemu pękania kruchego i zmęczeniowego materiałów i konstrukcji w eksploatacji
 • badania statyczne i zmęczeniowe dowolnych próbek lub elementów konstrukcyjnych wraz z pełną analizą wytrzymałościową, pomiarami, naprężenia,odkształcenia, temperatury i siły; obciążenia kilkuset ton, wymiary gabarytowe konstrukcji do 17 x 6 x 3,5 m.
 • badania nowych materiałów dla okrętownictwa
 • badania skłonności do pęknięć spawalniczych i odporności na korozję
 • badania stopów metali przeznaczonych na kadłuby jednostek o dużej prędkości
 • opracowanie ramowych technologii przetwarzania nowych stopów metali przeznaczonych na kadłuby okrętowe
 • opracowanie analiz techniczno-ekonomicznych celowości zastosowania określonych gatunków stopów na jednostki szybkie: wodoloty, katamarany, bocznościany, poduszkowce
 • analiza techniczno-ekonomiczna doboru materiałów konstrukcyjnych na kadłuby okrętów
 • modelowanie właściwości fizycznych stopów metali dla okrętownictwa i oceanotechniki
 • zmęczenie i korozja zmęczeniowa materiałów i elementów konstrukcji
 • badania numeryczne zagadnień wytrzymałości konstrukcji

Oferta usługowa

 • Badania mechaniczne (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji) materiałów i złączy spawanych, w tym:
-próba rozciągania wg PN-EN ISO 6892-1:2016-09, Metoda B -próba udarności sposobem Charpy’ego wg PN-EN ISO 148-1:2010 -próba twardości metodą Brinella wg PN-EN ISO 6506-1:2014-12 -próba twardości metodą Rockwella wg PN-EN ISO 6508-1:2016-10 -próba twardości metodą Vickersa wg PN-EN ISO 6507-1:2007 -próba gięcia wg PN-EN ISO 5173:2010 -próba łamania wg PN-EN ISO 9017:2014-01 -badania makro i mikroskopowe wg PN-EN ISO 17639:2013-12 -badania CTOD, korozji międzykrystalicznej, wżerowej i szczelinowej wg aktualnie obowiązujących norm i standardów ISO i ASTM.
 • Badania całych elementów i próbek, w tym:
-badania wielkogabarytowych elementów konstrukcji jak na przykład: gniazda kontenerowe, zaciski hamulcowe lokomotyw, stojaki pod kontenery -badania elementów konstrukcyjnych z innych materiałów jak na przykład duże belki betonowe
 • Pomiary na obiektach rzeczywistych - pomiary odkształceń i naprężeń na konstrukcjach stalowych - duża elastyczność i doświadczenie np:
-pomiar naprężeń w bramie dzielącej dok w stoczni Crist -pomiar naprężeń w ramieniu i ostojnicy dźwigów osobowych na duże statki pasażerskie -pomiar naprężeń w skraplaczu (dla przemysłu petrochemicznego) -pomiar metodą termograficzną rozkładu temperatury na zewnętrznym płaszczu zbiornika paliwowego na LNG w trakcie próby ciekłym azotem
 • Badania numeryczne - modelowanie własności wytrzymałościowych konstrukcji i mechaniki płynów przy pomocy programów MES.

Oferta badawcza

 • nowe materiały konstrukcyjne na kadłuby okrętów
 • modelowanie właściwości fizycznych stopów metali dla okrętownictwa i oceanotechniki
 • zmęczenie i korozja zmęczeniowa materiałów i elementów konstrukcji
 • badania numeryczne zagadnień wytrzymałości konstrukcji
 • nowe procesy wytwarzania konstrukcji metalowych w tym cienkościennych
 • stalowe panele wielowarstwowe spawane laserowo

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 2451 times