Katedra Zarządzania - Research Team - Bridge of Knowledge

Search

Katedra Zarządzania

Homepage

open in new tab

Associated units:

Team

Photo of dr hab. inż. Krzysztof Leja

Krzysztof Leja

dr hab. inż. Leader
Photo of dr hab. inż. Tadeusz Falencikowski

Tadeusz Falencikowski

dr hab. inż.
Photo of dr inż. Marzena Grzesiak

Marzena Grzesiak

dr inż.
Photo of dr hab. inż. Aleksander Orłowski

Aleksander Orłowski

dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Alicja Sekuła

Alicja Sekuła

dr hab. inż.
Photo of prof. dr hab. inż. Edward Szczerbicki

Edward Szczerbicki

prof. dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Andrzej Szuwarzyński

Andrzej Szuwarzyński

dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Małgorzata Zięba

Małgorzata Zięba

dr hab. inż.

Research topics

 • zarządzanie wiedzą i informacją
 • zarządzanie strategiczne w wyższych uczelniach
 • wykorzystywanie metod nieparametrycznych do pomiaru efektywności systemów szkolnictwa wyższego
 • modele biznesowe w zarządzaniu organizacjami
 • zarządzanie procesem innowacyjnym w MŚP
 • strategia i modele biznesu współczesnego przedsiębiorstwa
 • społeczeństwo informacyjne i jego wskaźniki rozwoju
 • zarządzanie morskimi portami jachtowymi 2 gospodarce morskiej
 • zarządzanie miastami oraz badanie procesów Smart Cities
 • zarządzanie finansami samorządu terytorialnego
 • decyzyjne DNA oraz zbiory doświadczeń- narzędzia inteligentnego zarządzania wiedzą w dobie internetu

Oferta Badawcza

 • strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach niepewności
 • zarządzanie gospodarką morską
 • problemy rozwoju regionalnego
 • zarządzanie kryzysowe w gospodarce portowej
 • komputerowo zintegrowane zarządzanie
 • rozwój biznesu międzynarodowego
 • przedsiębiorczość i aktywizacja zawodowa
 • modelowanie przepływów informacji w zakresie wspomagania decyzji w złożonych systemach

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 2528 times