Katedra Zarządzania Jakością i Towaroznawstwa - Research Team - Bridge of Knowledge

Search

Team

Photo of dr hab. inż. Piotr Grudowski

Piotr Grudowski

dr hab. inż. Leader
Photo of dr inż. Elwira Brodnicka

Elwira Brodnicka

dr inż.
Photo of dr inż. Ewa Marjańska

Ewa Marjańska

dr inż.
Photo of prof. dr hab. inż. Maria Szpakowska

Maria Szpakowska

prof. dr hab. inż.

Research topics

Zakład Towaroznawstwa
 • analiza etykiet i projekty nowych opakowań wybranych produktów spożywczych,
 • badania nad sensorami smaku,
 • analiza jakości produktów spożywczych,
 • wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska naturalnego w aspekcie integracji z Unią Europejską.
Zakład Zarządzania Jakością
 • zarządzanie jakością, TQM;
 • systemy zarządzania jakością, środowiskiem, BHP oraz bezpieczeństwem informacji;
 • systemy zarządzania oparte na kryterium jakości w sektorze MŚP;
 • zarządzanie jakością w sektorze usług publicznych;
 • metodyka projektowania nadzorowania (SPC) i doskonalenia procesów;
 • sterowanie jakością produkcji;
 • modele doskonałości (EFQM, CAF, M. Baldridge QA);
 • aspekty ekonomiczne jakości;
 • wdrażanie systemów kompleksowego zarządzania jakością (TQM), oraz systemów zapewnienia jakości (ISO 9000);
 • logistyka i zarządzanie produkcją;
 • wdrażanie systemów i metod w zakresie Six Sigma, Lean Management oraz Supply Chain Management.

Oferta Badawcza

 • badanie układów oscylacyjnych z sufaktantem do rozpoznawania cząsteczek odpowiedzialnych za wrażenie smakowe
 • badanie chaotycznych zachowań układów dynamicznych z membraną ciekłą
 • badanie nad potencjometrycznymi sensorami smaku
 • ocena jakości wybranych produktów spożywczych

Oferta Usługowa

 • projektowanie opakowań wybranych produktów spożywczych i nieżywnościowych
 • badanie zamian ubytku wody oraz kwasowości wybranych produktów spożywczych
 • projektowanie i wdrażanie normatywnych systemów zarządzania- wg normy ISO9001, ISO 14001, PN-N 18001, ISO/IEC 27001 i innych
 • modelowanie i doskonalenie procesów gospodarczych
 • przygotowanie do prowadzenia samooceny organizacji opartej na kryteriach modeli doskonałości
 • projektowanie i wprowadzanie elementów koncepcji Lean management oraz Six Sigma
 • sterowanie jakością produkcji przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych
 • ocena jakości systemów pomiarowych

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 2050 times