Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu - Research Team - MOST Wiedzy

Search

Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu

Research topics

 • rozwój i analiza technologii IT
 • metody odkrywania wiedzy ze zbiorów danych
 • badania i rozwój metod analizy biznesowej
 • metody zarządzania projektami IT
 • projektowanie doświadczenia użytkownika dla usług online
 • organizacja współpracy z klientem i użytkownikiem w projektach IT
 • projektowanie i wdrażanie usług cyfrowych przez jednostki administracyjne
 • projektowanie i wdrażanie rozwiązań i usług dla e-biznesu
 • metody zarządzania eksploatacją zasobów IT w przedsiębiorstwie

Oferta Badawcza

 • startegie informatyzacji organizacji (metody analizy procesów biznesowych, narzędzia informatyczne wspomagające modelowanie procesów biznesowych)
 • technologie informatyczne (stosowane technologiena platformach programistycznych .NET i J2EE, narzędzia typu Open Source)
 • zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi obejmującymi:
- ocena organizacji wytwórczych ( modele dojrzałości organizacji wytwórczych) - ocena procesów wytwórczych ( modele ulepszania procesów wytwarzania oprogramowania) - budowa modeli do gromadzenia i przetwarzania wiedzy obejmujących dobre praktyki w zarządzaniu przedsięwzięciami
 • optymalizacja technologii i systemów informatycznych
 • zarządzanie pracą i projektami
 • zarządzanie eksploatacją i bezpieczeństwem

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 1916 times