Katedry Chemii Organicznej - Research Team - MOST Wiedzy

Search

Team

Photo of prof. dr hab. inż. Tadeusz Połoński

Tadeusz Połoński

prof. dr hab. inż. Leader
Photo of dr hab. inż. Grzegorz Cholewiński

Grzegorz Cholewiński

dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Sebastian Demkowicz

Sebastian Demkowicz

dr hab. inż.
Photo of prof. dr hab. inż. Krystyna Dzierzbicka

Krystyna Dzierzbicka

prof. dr hab. inż.
Photo of prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk

Aleksander Kołodziejczyk

prof. dr hab. inż.
Photo of prof. dr hab. inż. Maria Jolanta Milewska

Maria Jolanta Milewska

prof. dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Teresa Olszewska

Teresa Olszewska

dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Witold Przychodzeń

Witold Przychodzeń

dr hab. inż.
Photo of prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń

Janusz Rachoń

prof. dr hab. inż.
Photo of prof. dr hab. inż. Dariusz Witt

Dariusz Witt

prof. dr hab. inż.

Research topics

Synteza nowych związków organicznych w szczególności posiadających aktywność biologiczną. Opracowywanie i sprawdzanie w praktyce nowych metod syntezy związków organicznych. Inżynieria kryształów oraz zastosowanie dichroizmu kołowego. Badanie czynności optycznej związków konfiguracyjnie labilnych.

Oferta usługowa

 • synteza związków organicznych na zamówienie,
 • projektowanie i opracowanie alternatywnych ścieżek syntezy,
 • analizy chromatograficzne HPLC LC,
 • analizy spektroskopowe NMR.

Oferta badawcza

 • inżynieria kryształów i otrzymywanie struktur supramolekularnych przy użyciu słabych oddziaływań międzycząsteczkowych, takich jak wiązania halogenowe i chalkogenowe.
 • zastosowania spektroskopii dichroizmu kołowego (CD) w stereochemii układów molekularnych i supramolekularnych.
 • synteza i projektowanie koniugatów muramylopeptydów i desmuramylopeptydów (fragmentów ścian komórkowych bakterii) ze związkami o stwierdzonej lub domniemanej aktywności biologicznej, związków heterocyklicznych, pochodnych akrydyny, akrydonu, batracyliny, antrachinonów oraz peptydów (tuftsyny/retro-tuftsyny) zarówno w roztworze, jak i na fazie stałej.
 • projektowanie i synteza inhibitorów angiogenezy oraz związków immunosupresyjnych, a także synteza oligopeptydów na fazie stałej o potencjalnym zastosowaniu w kosmetykach i dermatologii (badania lipofilowości, przenikalności przez warstwę rogową naskórka, aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybowej).
 • synteza i badania czynności optycznej związków konfiguracyjnie labilnych.
 • wykorzystanie oddziaływań niekowalencyjnych, w szczególności oddziaływań drugorzędowych, w konstruowaniu struktur supramolekularnych.
 • synteza układów heterocyklicznych: b-laktamów i 1,3-oksazynowych w oparciu o acyloketeny generowane w wyniku termicznego rozpadu 1,3-dioksano-4,6-dionów.
 • synteza i funkcjonalizowania karbazolonów stanowiących rdzeń inhibitorów telomerazy.
 • synteza nowych pochodnych kwasu mykofenolowego. Otrzymane związki badane są jako potencjalne leki immunosupresyjne, przeciwnowotworowe oraz przeciwbakteryjne.
 • projektowanie, synteza oraz badanie aktywności biologicznej nowych inhibitorów sulfatazy steroidowej (STS) jako potencjalnych chemoterapeutyków wykorzystywanych w leczeniu hormonozależnego nowotworu piersi.

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 339 times