Zespół Algorytmów i Modelowania Systemów - Research Team - MOST Wiedzy

Search

Team

Photo of prof. dr hab. inż. Krzysztof Giaro

Krzysztof Giaro

prof. dr hab. inż. Leader
Photo of dr hab. inż. Piotr Borowiecki

Piotr Borowiecki

dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Dariusz Dereniowski

Dariusz Dereniowski

dr hab. inż.
Photo of mgr inż. Tomasz Goluch

Tomasz Goluch

mgr inż.
Photo of dr hab. inż. Robert Janczewski

Robert Janczewski

dr hab. inż.
Photo of prof. dr hab. inż. Marek Kubale

Marek Kubale

prof. dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Michał Małafiejski

Michał Małafiejski

dr hab. inż.
Photo of mgr inż. Robert Ostrowski

Robert Ostrowski

mgr inż.

Research topics

Studiowanie problemów i modeli teoriografowych ma na celu badanie złożoności obliczeniowej uogólnień problemu klasycznego kolorowania wierzchołków i krawędzi grafu znajdujących zastosowania w modelowaniu praktycznych problemów oraz badanie nowych miar oceny skuteczności algorytmów. W zakresie szeregowania zadań badania koncentrują się na konstrukcji harmonogramów optymalnych z punktu widzenia długości harmonogramu i średniego czasu przepływu oraz na szeregowaniu zadań na maszynach dedykowanych zwłaszcza w systemie otwartym, przepływowym i cyklicznym. Układanie rozkładów zajęć ma na celu skonstruowanie efektywnego algorytmu automatycznego sporządzania rozkładów zajęć dla wydziału uczelni wyższej, który by w krótkim czasie dawał rozwiązania nie gorsze od konstruowanych przez człowieka. W ramach badań bio-informatycznych koncentrujemy się na problemach rekonstrukcji oraz porównywania drzew filogenetycznych oraz weryfikacji wiarygodności drzew gatunków przy użyciu metod teorii grafów. W programowaniu gier logicznych interesują nas metody samodzielnego uczenia się przez komputer, bez pomocy eksperta, strategii gry na podstawie obserwacji rozegranych partii, bądź wielokrotnej gry z samym sobą. W ramach badań ramseyowskich skupiamy się na najbardziej podstawowych zagadnieniach, tj. oszacowaniach klasycznych 2- i 3-kolorowych małych liczb Ramseya i Folkmana. Badania te są poparte intensywnymi obliczeniami w rozproszonym środowisku komputerowym.

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 106 times