Zespół Hydrauliki i Pneumatyki - Research Team - MOST Wiedzy

Search

Team

Photo of dr hab. inż. Paweł Śliwiński

Paweł Śliwiński

dr hab. inż. Leader
Photo of dr hab. inż. Ryszard Jasiński

Ryszard Jasiński

dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Leszek Osiecki

Leszek Osiecki

dr hab. inż.
Photo of dr inż. Piotr Patrosz

Piotr Patrosz

dr inż.
Photo of dr inż. Paweł Załuski

Paweł Załuski

dr inż.

Hydraulics and Pneumatics Laboratory

RESEARCH TOPICS

Research and development works on positive-displacement pumps, hydraulic motors and valves with the use of mineral oil and water as process fluids.

SERVICE RANGE

Design – including concept designs, prototype designs and detailed designs of:

 • pumps
 • motors
 • valves
 • testing stations for pumps, hydraulic valves and motors
 • industrial systems involving mobile and fixed hydraulics
 • hydraulic-driven devices including vehicles.

Specialist training courses in the field of design and operation of hydraulic and pneumatic assemblies.

LABORATORY TESTS

Laboratory tests of:

 • positive-displacement pumps
 • high-torque hydraulic motors, and high-speed hydraulic motors
 • Hydraulic valves and servo valves
 • Hydraulic actuators
 • Testing hydraulic elements in low ambient temperatures including the conditions of the thermal shock

IMPLEMENTATION PROPOSAL

 • “SŁOŃ” satellite pumping unit
 • PSM satellite pump
 • PWKZ pump with a cam-driven commutation unit with a variable working capacity, with electrical signal control
 • positive-displacement machines (pumps or engines) with electrically-controlled valves
 • pump with a shifted rotation axis of the swash plate
 • flow control units
 • throttles
 • compressibility meter

Research topics

Prace badawcze i rozwojowe pomp wyporowych, silników hydraulicznych i zaworów z zastosowaniem oleju mineralnego i wody jako cieczy roboczych.

Oferta badawcza

Badania laboratoryjne pomp, silników hydraulicznych i zaworów. Ciecz robocza: olej mineralny, woda. Badania elementów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia, w tym w warunkach szoku termicznego. Projektowanie stanowisk badawczych i oprzyrządowania do badań. Projektowanie oraz analiza konstrukcji metodą MES. Obliczenia wytrzymałościowe, obliczenia termiczne a także obliczenia CFD przepływu cieczy. from 05-06-2018 to 26-12-2023

Oferta Usługowa

1. Projektowanie – projekty koncepcyjne, projekty prototypów, projekty końcowe: a) pomp, b) silników hydraulicznych, c) zaworów, d) stanowisk do badania pomp, silników i zaworów hydraulicznych, e) układów przemysłowych hydrauliki stacjonarnej i mobilnej, f) urządzeń z napędem hydraulicznym w tym pojazdów. 2. Badania laboratoryjne prototypów i badania rozwojowe, w tym opracowanie metodyki badań: a. pomp wyporowych: -pomiary momentu na wale, przyrostu ciśnienia w pompie, prędkości obrotowej i wydajności pompy (w celu wyznaczenia strat energetycznych i obliczenia sprawności całkowitej, objętościowej i mechaniczno-ciśnieniowej), -badania specjalistyczne (zwłaszcza prototypów) np. pomiary ciśnienia w korze roboczej, -badania pomp w pracy silnikowej. b. silników hydraulicznych wolnoobrotowych wysokomomentowych, i silników hydraulicznych szybkoobrotowych: -pomiary momentu na wale, przyrostu ciśnienia w pompie, prędkości obrotowej i wydajności pompy (w celu wyznaczenia strat energetycznych i obliczenia sprawności całkowitej, objętościowej i mechaniczno-ciśnieniowej), -badania specjalistyczne np. badania własności ruchowych, badania rozrządu i zespołu kompensacji luzów osiowych, -badania silników w pracy pompowej. c. zaworów. 3. Badania laboratoryjne ściśliwości cieczy, 4. Badania laboratoryjne czystości cieczy. 5. Badania elementów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia, a także w warunkach szoku termicznego, w tym: a) badania pomp i silników, pomiary: -momentu na wale, -ciśnienia oleju przed i za zespołem hydraulicznym, -prędkości obrotowej i natężenia przepływu (w celu wyznaczenia strat energetycznych i obliczenia sprawności całkowitej, objętościowej i mechaniczno-ciśnieniowej) -temperatury oleju oraz elementów zespołów hydraulicznych. b) badania pozostałych zespołów - m.in. siłowniki, zawory, serwozawory. 6. Obliczenia i modelowanie: a) konstrukcji pomp, silników i zaworów, b) wytrzymałości statycznej konstrukcji stalowych, c) układów hydraulicznych, d) przepływów. 7. Szkolenia z zakresu hydrauliki i pneumatyki dla pracowników przemysłu na różnych poziomach zaawansowania. 8. Ekspertyzy pomp, silników i zaworów. 9. Produkty - oferta wdrożeniowa: a) Satelitowy agregat pompowy "SŁOŃ". b) Pompa satelitowa PSM. c) Pompa PWKZ z rozrządem krzywkowym o zmiennej objętości roboczej sterowanej sygnałem elektrycznym. d) Maszyna wyporowa (pompa lub silnik) z zaworami sterowanymi elektrycznie. e) Pompa o przesuniętej osi obrotu tarczy wychylnej. f) Regulatory przepływu. g) Zawory dławiące. h) Ściśliwościomierz. from 01-11-2010 to 30-11-2025

Orders

 • Ekspertyza - Opinia dotycząca naruszenia praw do zgłoszenia patentowego P.402847 pt.: "Ręczna wiertarka górnicza".
  ZHS Hydromech Sp. z o. o. from 06-05-2016 to 27-05-2016
 • Ekspertyza - Opinia w sprawie patentu PL 215741 pt.: „Napęd hydrauliczny” udzielonego przez Urząd Patentowy RP na rzecz firmy Spitznas Maschinenfabrik GmbH
  Stosowanie Maszyn, Katowice from 04-04-2016 to 27-04-2016
 • Prace badawcze - Przeprowadzenie prac badawczych w zakresie nowatorskich silników satelitowych o odwróconej kinematyce
  FAMA from 24-11-2014 to 31-12-2015
 • Badania zlecone - Badania Silników Hydraulicznych HS 0,5; HS4; HSK 0,5; HSK 4
  FAMA from 01-03-2010 to 30-05-2011
 • Badania zlecone - Badania silnika satelitowego typoszeregu SM o dużej objętości roboczej
  Stosowanie Maszyn z Katowic from 03-03-2015 to 30-03-2015
 • Badania zlecone - Wykonanie projektu napędu hydraulicznego oraz dokumentacji konstrukcyjnej i obliczeń wytrzymałościowych ramy oraz wysięgnika ładowarki
  HYDROMETAL

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 294 times