Zespół Katedry Nauk Ekonomicznych - Research Team - Bridge of Knowledge

Search

Zespół Katedry Nauk Ekonomicznych

Research topics

Katedra posiada wieloletnią tradycję i bogaty dorobek naukowy, m. in. w zakresie badań dotyczących sektora małych i średnich przedsiębiorstw, wzrostu gospodarczego, dobrobytu i ubóstwa, zastosowania metod deterministycznych, ekonometrycznych i statystycznych w badaniach makro- i mikroekonomicznych.

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 222 times