Zespół Katedry Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego - Research Team - Bridge of Knowledge

Search

Team

Photo of prof. dr hab. inż. Andrzej Kulowski

Andrzej Kulowski

prof. dr hab. inż. Leader
Photo of dr inż. Karol Grębowski

Karol Grębowski

dr inż.
Photo of dr hab. inż. arch. Rafał Janowicz

Rafał Janowicz

dr hab. inż. arch.
Photo of dr inż. arch. Joanna Kabrońska

Joanna Kabrońska

dr inż. arch.
Photo of dr inż. arch. Bogusława Konarzewska

Bogusława Konarzewska

dr inż. arch.
Photo of mgr inż. arch. Michał Kwasek

Michał Kwasek

mgr inż. arch.
Photo of dr inż. arch. Stefan Niewitecki

Stefan Niewitecki

dr inż. arch.
Photo of prof. dr hab. inż. Jarosław Przewłócki

Jarosław Przewłócki

prof. dr hab. inż.
Photo of dr inż. arch. Marek Sztafrowski

Marek Sztafrowski

dr inż. arch.
Photo of mgr inż. arch. Joanna Wojtas

Joanna Wojtas

mgr inż. arch.
Photo of dr hab. inż. arch. Marek Wysocki

Marek Wysocki

dr hab. inż. arch.

Research topics

Ważną częścią działalności Katedry Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego są zagadnienia konstrukcji, statyki budowli, akustyki, technologii fasad kinetycznych i filtrujących, w szerokim zakresie wspierane technikami komputerowymi i modułami rozwiązań praktycznych odpowiadających współczesnym wyzwaniom i potrzebom . Program Katedry obejmuje rozwiązywanie coraz bardziej złożonych problemów projektowo- konstrukcyjnych wspieranych przez technologie IT, poczynając od najprostszych elementów konstrukcyjnych, aż do złożonych rozwiązań w różnych kontekstach projektowych. Jednym z kluczowych zagadnień Katedry jest także tzw. Projektowanie Uniwersalne.

Oferta usługowa

 • opracowanie projektów koncepcyjnych architektonicznych, budowlanych oraz dokumentacji technicznych w szerokim zakresie
 • opracowanie inwentaryzacji budowlanych
 • opracowania projektowe osiedli mieszkaniowych, projekty budowlane architektoniczne i konstrukcyjne inteligentnych budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych oraz innych budynków ze szczególnych uwzględnieniem ich energooszczędności
 • wykonanie audytów dostępności dla obiektów użyteczności publicznej i ocena efektywności działań modernizacyjnych w obszarach przestrzeni publicznej
 • konsultacje akustyczne do projektów budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej oraz wnętrz sal widowiskowych, wykładowych itp
 • ocena akustycznego zagrożenia środowiska w związku z funkcjonowaniem obiektów hałaśliwych
 • ekspertyzy w zakresie fizyki budowli, konstrukcji budowlanych i geotechniki

Oferta badawcza

 • problematyka architektoniczna i konstrukcyjna we współcześnie realizowanych obiektach budowlanych
 • analiza i ocena stosowanych w budownictwie technologii, technik i materiałów
 • badania dostępności obiektów i przestrzeni publicznych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych
 • badanie stanu technicznego, modernizacja i odbudowa konstrukcji obiektów zabytkowych
 • mechanika gruntów
 • akustyka i architektoniczna i urbanistyczna

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 236 times