Zespół Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów - Research Team - Bridge of Knowledge

Search

Team

Photo of prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt

Edmund Wittbrodt

prof. dr hab. inż. Leader
Photo of mgr inż. Grzegorz Banaszek

Grzegorz Banaszek

mgr inż.
Photo of dr inż. Marek Chodnicki

Marek Chodnicki

dr inż.
Photo of dr hab. inż. Rafał Hein

Rafał Hein

dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Krzysztof Lipiński

Krzysztof Lipiński

dr hab. inż.
Photo of dr inż. Wiktor Sieklicki

Wiktor Sieklicki

dr inż.
Photo of dr hab. inż. Wiktoria Wojnicz

Wiktoria Wojnicz

dr hab. inż.

Research topics

Statyka i dynamika złożonych układów mechanicznych i biomechanicznych

Oferta Usługowa

 • Pomiary i analiza wytrzymałościowa materiałów i elementów konstrukcyjnych w wieloosiowym stanie odkształceń i naprężeń
 • Badanie stanu urządzeń, analiza statyczno-wytrzymałościowa maszyn i elementów konstrukcji
 • Obliczenia wytrzymałościowe części maszyn i konstrukcji w zagadnieniach statycznych i dynamicznych z wykorzystaniem metod elementów skończonych (odkształcalnych, sztywnych i metody hybrydowej)
 • Projektowanie i badanie urządzeń medycznych oraz rehabilitacyjnych
 • Ekspertyzy dotyczące badania materiałów i wytrzymałości konstrukcji oraz budowy maszyn
 • Opracowanie projektów koncepcyjnych, wstępnych i technologicznych obiektów bezzałogowych
from 01-11-2010 to 30-11-2025

Oferta Badawcza

 • Modelowanie i analiza dynamicznych własności konstrukcji mechanicznych
 • Modelowanie, optymalizacja i analiza drgań układów mechanicznych o dużych ruchach roboczych
 • Analiza dynamiczna złożonych układów mechanicznych ze szczególnym uwzględnieniem modelowania, metod obliczeniowych, sterowania, w tym sterowania optymalnego, oraz pomiarów w zakresie dynamiki maszyn wraz z monitorowaniem ich stanu dynamicznego
 • Drgania sprzężone (skrętno-giętno-wzdłużne) okrętowych układów napędowych, drgania morskich platform wydobywczych, turbozespołów energetycznych z uwzględnieniem podatności łożysk i fundamentowania; analiza kinematyki i dynamiki manipulatorów oraz robotów przemysłowych i platform mobilnych
 • Modelowanie układów dyskretno-ciągłych o zróżnicowanej naturze fizycznej
 • Badania w zakresie modelowania i analizy statycznej i dynamicznej układów biomechanicznych
 • Projektowanie i badanie urządzeń medycznych oraz rehabilitacyjnych
 • Analiza wytrzymałościowa maszyn i elementów konstrukcji w wieloosiowym stanie odkształceń i naprężeń
 • Badania właściwości mechanicznych i hydromechanicznych obiektów oceanotechnicznych
 • Badanie i projektowanie morskich obiektów bezzałogowych
 • Badania w zakresie technologii stealth dla zastosowań w lotnictwie i okrętownictwie
from 01-11-2010 to 30-11-2025

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 279 times