Zespół organicznych ogniw fotowoltaicznych i fotodetektorów - Research Team - Bridge of Knowledge

Search

Team

Photo of dr hab. inż. Grażyna Jarosz

Grażyna Jarosz

dr hab. inż. Leader
Photo of prof. dr hab. Jan Godlewski

Jan Godlewski

prof. dr hab.
Photo of mgr inż. Rafał Marczyński

Rafał Marczyński

mgr inż.
Photo of dr inż. Justyna Szostak

Justyna Szostak

dr inż.

Research topics

Tematyka badawcza Zespołu OOFiF związana jest z własnościami fotowoltaicznymi wielowarstwowych układów zbudowanych z organicznych i nieorganicznych warstw nanoszonych techniką próżniową lub z roztworu.

Oferta naukowa

  • badania w zakresie technologii cienkowarstwowych ogniw słonecznych
  • badania elementów elektroniki drukowanej opartych o organiczne oraz nieorganiczne nanomateriały

Oferta badawcza

  • transport energii i ładunku w materiałach molekularnych
  • fotoprzewodnictwo w materiałach molekularnych
  • prądy fotowzmocnione w kryształach i warstwach molekularnych
  • fotogeneracja i rekombinacja nośników ładunku w układach organicznych
  • procesy elektronowe i ekscytonowe występujące na styku różnych materiałów
  • zjawiska fotowoltaiczne

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 123 times